SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Fabrikens restvatten blir till mat

Nyheter 2019-06-11

I den bästa av världar har vi inget som heter avfall, utan allt kommer till användning. Ett företag som bidrar till att förverkliga den visionen är Mycorena. De kan ta till vara på pappersbrukens restströmmar för att tillverka ätbart biobaserat protein.

 

Mycorena använder restvatten från pappersbruk för att producera ett svampbaserat protein som passar utmärkt som fisk- och djurfoder. Produkterna är så lovande att företaget nu tar steget från labb till industri och flyttar in i testmiljön LignoCitys lokaler i Bäckhammar strax utanför Kristinehamn. Där ska de driva ett pilotprojekt för att verifiera processen i stor skala och öka produktionskapaciteten.

 

Rester blir resurser

 

– Svampen äter restpartiklarna i vattnet för att växa till ett proteinrikt material som kan förädlas till föda. Samtidigt renas vattnet och kan återföras till brukets pappersproduktion. Mer cirkulärt än så kan det knappast bli, berättar Ramkumar Nair, Mycorenas vd och grundare.

 

Ätbart för djur och människor

 

Den proteinrika produkten som skapas i processen har flera användningsområden. Nuvarande fokus är fiskfoder. Mycorenas protein är av lika bra kvalitet och lika näringsrikt som traditionella fiskfoder, men är mer prisstabilt och har lägre miljöpåverkan.

 

Fodret testas just nu av forskningsinstitut, fiskodlare och skaldjursuppfödare. Mycorena har också kontakt med fiskodlingar i Norge som är en stor och närliggande marknad. En betydelsefull global livsmedelsproducent har också visat intresse eftersom proteinet likaväl kan ätas av människor.

 

– Det smakar bra, intygar Ramkumar Nair som givetvis testat.

 

Från forskning till bolag

 

LignoCity är en av ungefär 50 testanläggningar som finns tillgängliga för bioekonomisk utveckling i Inre Skandinavien. Det vill säga The Bioeconomy Regions geografiska insatsområde. Mycorena fick kontakt med LignoCity genom bioekonomiklustret Paper Province och testmiljön blev snabbt en dörröppnare till industrin.

 

Den biologiska process som är Mycorenas grundstomme började som ett forskningsprojekt i slutet av 90-talet, genom professor Lars Edebo på Göteborgs universitet. Dagens team är den andra generationen som tar innovationen framåt och växer till ett företag med sex anställda, med bas i Göteborg.

 

– Processen och produkterna har visat fantastiska resultat i labbet, och nu vill vi fokusera på verifikation på industriell nivå. Därför gör vi stora investeringar i Bäckhammar och har stor ambition att växa i regionen. Vi börjar med en pilot i liten skala och trappar upp stegvis. Foderproteinet ska nå en produktionskapacitet på nästan tjugo ton till år 2020, säger Ramkumar Nair.

 

Läs mer om Mycorena och innovationen på mycorena.com

 

Ramkumar Nair, Mycorenas grundare.