SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioekonomi-riksdagen 2019

Konferanse 2019-10-23

För att hålla klimatförändringarna i schack behöver vi förhindra att jorden värms upp 1,5 grad. Det kan fortfarande gå att nå 1,5-gradersmålet, men för att lyckas krävs det omedelbara, långtgående och utan tidigare jämförbara förändringar i hela samhället. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin.

 

Branschen står dock inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen 2019 skapas en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns och sätta strategier för att åstadkomma snabbare förändringar. Bioekonomiriksdagen 2019 kommer innehålla såväl politiska frågor, föregångsexempel och intressanta seminarium som föreläsningar.