SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bruk av emballasje i byggenæringen

Webinar 2020-10-27

Välkommen till webinariet “Bruk av emballasje i byggenæringen” som fokuserar på användningen av plast och emballage i byggnäringen. Webinariet arrangeras via Teams den 27 oktober mellan 09.00-10.00 av Woodworks, Norwegian wood cluster, Treindustrin och TreFokus.

 

Program

Hvorfor er Treindustrien opptatt av plast?
– ved Stina Sletbak-Akerø, fagsjef, næringspolitikk og utvikling, Treindustrien

 

Hva er bransjens utgangspunkt, hvilke muligheter finnes, og hva synes å være de mest hensiktsmessige veier til redusert fotavtrykk og ivaretatt kvalitet?
– ved Siv Høye, prosjektleder, Norwegian Wood Cluster

 

Utvikling av bioplastfra biomasse – kan de erstatte den fossile plasten?
– ved Thomas Christensen, prosjektleder, Borregaard

 

Bør og kan all innpakning pantes, vaskes og gjenbrukes? Hva må prisen være for at vi skal gjennomföre?
– ved Jens Brustad, daglig leder, Looping

 

Spørsmålsrunde