SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Nordisk Skogkvinnekonferanse

Konferanse 2022-03-12

12 og 13 mars 2022 inviterer Kvinner i Skogbruket til Nordisk Skogkvinnekonferanse på Norsk Skogmuseum i Elverum! Kvinner i Skogbruket er vertskap, og legger opp til en fysisk konferanse for de som kan og vil-og om pandemien slipper taket. Og så blir det med digital tilslutning fra søsterorganisasjoner på Island, i Sverige og i Finland.