SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Träbyggandet tar plats i Almedalen

Seminar 2019-07-04

Sveriges Träbyggnadskansli är i Almedalen 2-4 juli och arrangerar föredrag med fokus på att bygga i trä.

TISDAG 2 juli

Presentation av LFM30
Carl Wangel från Träbyggnadskansliet presenterar LFM30 – Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 på Aktuell hållbarhets scen.
Tid: 10.00-10.45
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14

 

After work-mingel
Värdar: Martinsons och Derome
Tid: 17:00-19:00
Plats: Frimurarlogen Frimis, Smedjegatan 17

ONSDAG 3 JULI

Lunchmingel

Värdar: Midroc och LFM30
Tid
: 12.15-13.00
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4

 

Industrin som gör klimat-politiken möjlig
Politiken är överens. Det skenande klimatet måste hanteras. Samtidigt måste fler bostäder fram. Med en byggsektor som står för 20 % av Sveriges totala klimatavtryck blir utmaningarna många. Lösningen finns i det expansiva träbyggande som inte bara möter dagens och morgondagens behov av bostäder utan gör det utan att belasta klimatet. Medverkar gör: Martinsons och Derome
Tid: 13.00-14.00
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4

 

Ökad kapacitet på landet ger tillväxt i staden
På allas läppar på alla skalor – intresset för industriellt träbyggande är större än någonsin. Men vad innebär skiftet från ett material till ett annat, hur påverkas byggprocessen, vad händer när platsbyggandet i städerna ersätts av prefablösningar från industrin på landsbygden? Medverkar gör: Södra, Martinsons, Derome och Centerpartiet
Tid: 14.00-15.00
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4

 

En cirkulär stads- och samhällsbyggnad
Omställningen mot en klimatneutral och fossilfri byggsektor accelererar. Men klimatarbetet handlar om mer än att bara bygga och förvalta rätt, det handlar om hela livscykeln. Vad kan byggsektorn göra för att minska materialanvändningen, öka återbruket, minska spill och deponi samt gå från linjära flöden till cirkulära? Medverkar gör: Informationscentrum för hållbart byggande, Midroc och Södra

Tid: 15.00-16.00
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4

TORSDAG 4 JULI

Lunchmingel
Värdar: Trästad, Trähusambassadörer och Nock Massiva Trähus
Tid: 12.00-13.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)

 

Sluta bygga, börja montera
Sluta bygga, börja montera. Ett skogsskifte i byggbranschen. Får det platsbyggda plats i framtidens städer? Städerna blir tätare och konkurrensen om ytor påverkar också. Utrymmet för att bygga blir mindre – störningarna blir mer omfattande, trängre, vilket gör att störningar vid platsbyggt blir för stora. Prefarbricerat träbyggande kortar byggtiden, gör byggarbetsplatsen mer hälsosam och genererar färre transporter. Medverkar gör: WSP, Sizes Works och Martinsons

Tid: 13.00-14.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)


Träbyggande – mer än bara bostäder och ett erbjudande till hela samhällsbyggnadssektorn?

Andelen flerbostadshus i trä ökar kraftigt för varje år, men hur ser det ut i ett bredare samhällsbyggande perspektiv och matchar träbyggande med allt annat som måste byggas – sjukhus, kontor, parkeringshus, hallar och vårdboende? Kan trä möta de krav som ställs nu och i framtiden? Vilka begränsningar finns och har industrin verkligen kunskap och kapacitet att leverera mer än bara bostäder? Medverkar gör: Smart Housing Småland, Wingårdhs, Parkering Malmö och K2A

Tid: 14.00-15.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)


Smart hållbar urbanisering med på- och tillbyggnader i trä

Förtätningstrenden är här för att stanna. Med syfte att skapa närhet, effektiv resurshantering och inte exploatera mer än nödvändigt har politikers och planerares blickar vänts inåt mot staden och det redan byggda. Men är kostnaderna för att rusta upp skäliga, och finns ekonomin? Medverkar gör: WSP, Tengbom, Martinsons och Timber on Top

Tid: 15.00-16.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)


Tid, kostnad, kvalitet och klimat – Den nya byggkalkylen

Tid, kostnad, kvalitet och klimat vad väger tyngst, vad är viktigare än den andra när framtidens broar, hallar, kontor eller bostäder ska upphandlas och byggas? Hur hanterar aktörer den nya faktorn Klimatet i projekteringen? Vilka ramar ger byggherrarna till entreprenörerna som styr anbud och löpande lösningar? Medverkar gör: Lyckos, Wingårdhs och We are tomorrow

Tid: 16.00-17.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)

 

Mer information och kontakt:
Magnus Falk, projektledare
Mail: magnus.falk@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 073-404 44 70