SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Fokusområde: Fossilfri emballasje

Fokusområde: Fossilfri emballasje

Emballasje er en stor og viktig bransje i våre områder.
Deres verdikjede er lang og kompleks, hvor for eksempel fiberemballasje har råvarer fra skog en og ender opp som premium emballasje med merkevarebyggingsformål. Økt forståelse og kunnskap om emballasjeverdikjeden er en nøkkelfaktor for å lykkes med å øke markedet for fossilfri emballasje og emballasje. Ny lovgivning om resirkulering skaper også behov for økt kompetanse innen resirkulering og sirkulær økonomi.

 

Alle bedrifter og organisasjoner som bruker emballasje, bør aktivt velge bærekraftige alternativer. Innenfor prosjektet og gjennom våre samarbeidspartnere kan vi tilby kompetanse og bidra til å ta bedre valg.

 

For å fremme kjøp av bærekraftig emballasje i offentlig virksomhet ønsker vi å påvirke politiske beslutninger. Vårt mål er at offentlige anbudsforespørsler skal kreve nye løsninger basert på råvarer fra skogen. Innenfor fokusområdet emballasje arrangerer vi derfor seminarer, møteplasser og temadager med fokus på fossilfri emballasje og emballasje laget av skogråvarer.

 

Ordningene vil bidra til å øke kundekompetansen og mot små- og mellomstore bedrifter for å velge fossilfri emballasje. Målet er at små og mellomstore bedrifter skal ha de nødvendige ferdighetene til å vurdere hvordan de kan komme i gang med utvikling og bruk av bærekraftig emballasje og emballasje laget av tre. Etter disse ordningene skal det være møter ansikt til ansikt mellom samarbeidspartnere (f.eks. en inkubator) og små og mellomstore bedrifter.

 

Vil du vite mer om hva som skjer i fokusområdet fossilfri emballasje og hvordan du kan dra nytte av det? Kontakt en av våre kontaktpersoner!

 

Amund Aalstad
Den Norsk Emballasjeforening
Amund.aalstad@online.no
+47 959 95 331

 

Gunnar Hellerström
Paper Province
p.edberg@paperprovince.com
+46 (0)73 061 75 17