SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioeconomy Regions in Scandinavia

Bioeconomy Regions in Scandinavia

Av hensyn til klima og næringsliv må bioøkonomien vokse. Bioøkonomiske regioner i Skandinavia er et samarbeidsprosjekt som vil styrke bioøkonomien, gjøre våre områder og selskaper attraktive for investeringer og styrke våre posisjoner som internasjonal leder innen skogbioøkonomi. Dette gjør vi ved å støtte små og mellomstore bedrifter innen skogbioøkonomi og sette bioøkonomi på den politiske dagsordenen.

På denne nettsiden finner du informasjon om hva prosjektet tilbyr og kontaktinformasjon til våre aktører som kan hjelpe deg og din bedrift med å ta neste skritt.

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region» er finansiert av de svenske regionene Värmland og Dalarna, Säffle kommune, fylkeskommunene Viken og Innlandet i Norge, samt Paper Province og Interreg Sverige-Norge, Det europeiske fondet for regional utvikling.