SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Vi erbjuder...

PERSONLIG GUIDE TIL MARKED OG INDUSTRI

Igjennom prosjektet The Bioeconomy Region får du tilgang til kunnskap og kontakter som åpner dørene for din bedrift eller innovasjon. Via flere etablerte kontaktnettverk med base i Sverige og Norge kan The Bioeconomy Region hjelpe deg å få kontakt med kommuner, bedrifter, forskere, inkubatorer, finansiører, bransjenettverk og potensielle kunder. Kontaktnettverkene strekker seg langt utenfor Skandinavias grenser.

 

 

The Bioeconomy Regions partnere jobber både i store og globale konsern, så vel som små og middelstore bedrifter. For eksempel maskinleverandører, papir og massebruk; transportselskaper, kjemiselskaper, energi firmaer, byggselskaper, sagverk, skogseiere, bioplastprodusenter, og konsulenter med spisskompetanse innen ulike områder.

 

Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med mere enn 30 ulike testmiljøer for å utvikle morgendagens biobaserte produkter og tjenester. Vi samarbeider med flere kunnskapsmiljøer med forskning innenfor det bioøkonomiske området, for eksempel Karlstad Universitet, Brobygrafiska, NIBIO og NMBU.

 

Kontakt oss i dag via kontaktskjemaet nedenfor, så hjelper vi deg videre.

 

Exempel på aktörer och nätverk som du når via projektet:

 • Paper Province
 • Sting Bioeconomy
 • RISE
 • Kjeller Innovation
 • Emballasjeforeningen
 • OREEC
 • BioInnovation
 • Interreg Sverige Norge
 • Vinnova
 • Tillväxtverket
 • Kommuner og regioner i Inre Skandinavien

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg