SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Wood first - ny digital utbildning för regioner och kommuner som vill bygga i trä

Nyheter 2021-10-19

Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First för kommuner och regioner som vill ha stöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande.

 

Sverige är världsledande inom träbyggande och många beställare väljer trä som byggnadsmaterial i nya projekt. Idag byggs mer än tjugo procent av flerbostadshusen och en växande andel av offentliga byggnader i trä. Men det finns fortfarande en osäkerhet hos många beställare som är vana att använda andra material.

 

Wood First är ett digitalt utbildningsprogram och processtöd för aktörer som vill bli tryggare i sin beställarroll. Bakom programmet står Trästad SverigeWSP AdvisoryLinköpings universitet och RISE

 

Utbildningen ökar kunskapen inom

  • Träbyggandets tekniska förutsättningar och LCA
  • Styrning och möjliggörande av träbyggnation inom plan-, exploaterings-, bygglovs- och upphandlingsprocessen
  • Förvaltningsövergripande styrning och förankring
  • Triple helix – en modell för samverkan med näringsliv och akademi