SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Steps to export Värmland

Okategoriserade 2019-03-19

Vill du växa på en global marknad? Regional exportsamverkan Värmland erbjuder programmet Steps to Export Värmland som ger dig och ditt företag redskap för en lyckad internationalisering. För mindre företag kan steget kännas stort från att vilja växa internationellt till att faktiskt göra det. Vägen dit kan se olika ut beroende på erfarenheter och kunskaper sedan tidigare. Genom Steps to Export Värmland erbjuder vi värdefull kunskap och bättre förutsättningar för en framgångsrik exportsatsning.

 

19-21 mars kommer Regional exportsamverkan Värmland tillsammans med Gresetjenesten att besöka följande orter och bland annat informera om programmet:

 

Om programmet
Steps to Export är ett verktyg som är framtaget av Business Sweden för att förbereda svenska företag som vill börja exportera eller är i ett tidigt skede i sin exportsatsning. Studier visar att företag som deltagit i Steps to Export i snitt har 11 procent högre exportomsättning än de som inte gjort det. Programmet är uppdelat i fem olika moduler och inleds med en kickoff. Modulerna innehåller teman och verktyg som marknadsprioritering, säljargument, att välja rätt distributör, samarbetspartners, avtal, exportkalkyl och finansiering med mera.

Under hösten 2019 träffas vi vid fem tillfällen om tre timmar vardera. Under första träffen kommer vi att gå igenom process, upplägg och behovsanalys. Träffarna genomförs i Karlstad med cirka en månads mellanrum. Däremellan planerar vi in individuella coachmöten, där vi har möjlighet att fördjupa oss i just dina frågeställningar. Målet med processen är att varje företag arbetar fram sin egen exportplan och planerar en konkret exportinriktad aktivitet.

 

Vem kan delta?

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Värmland med vilja, intresse och ambition att etablera sig på nya exportmarknader. Målgruppen är företag som vill ta steget ut på en ny marknad alternativt växa på fler marknader.

 

Vad erbjuder vi?
• Fördjupad kunskap inom internationell affärsutveckling
• Exportplan som strategiskt underlag för att exempelvis söka finansiering
• Individuell coaching i arbetet med att ta fram exportplan
• Hjälp med planering och finansieringslösningar för en konkret exportinriktad aktivitet

 

Deltagaravgift
Programmet delfinansieras av Regional exportsamverkan Värmland vilket innebär att vi kan erbjuda en
deltagaravgift på 2000 SEK ex. moms.

 

Intresseanmälan
Skicka anmälan till:
benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se eller
sebastian.ullstrom@regionvarmland.se
Ange:
• företagsnamn
• organisationsnummer
• kontaktperson
• kontaktuppgifter

 

Observera att programmet har begränsat antal platser