SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Kämpar för fler kvinnor i skogsnäringen

Nyheter 2020-03-18

Projektet The Bioeconomy Region har 35 projektpartners i Sverige och Norge. Föreningen Kvinner i Skogbruket är en av dem.

 

Den ideella intresseorganisationen startades 1986 i Norge av kvinnliga skogstekniker, jägmästare och studenter som upplevde att för få kvinnor visade intresse för skogsbruk.

 

– Grundarna ville stimulera och motivera kvinnor att delta och engagera sig på alla nivåer i skogsbruket, med tonvikt på samverkan och samarbete, berättar Britt Godtlund som är vd för Kvinner i Skogbruket.

 

I dag har föreningen 350 medlemmar och de flesta är yrkesverksamma i skogsbruket, äger skog eller läser en utbildning inom skogsbruk.

 

– Men det är inte något krav. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av skogen, säger Britt Godtlund.

Britt T. Godtlund är vd för Kvinner i Skogbruket

Vill bredda bilden

Fokusområdena är klimat, skogsförvaltning, rekrytering, jämställdhet och nätverksbyggande, ur ett kvinnligt perspektiv. I praktiken betyder det att bygga ett starkt nätverk som tillsammans synliggör skogens nytta i rådande hållbarhetsutmaningar. Föreningen håller sina medlemmar uppdaterade om vad som händer i branschen samt arrangerar och deltar i sammankomster och nätverk med koppling till skog och klimat, jämställdhet och kompetens.

 

Från 2017 har Kvinner i Skogbruket varit en del av ett nordisk skogskvinnosamarbete och har bildat Nordiske Skogskvinner tillsammans med Sverige och Island.

Närbesläktade intressen

Kvinner i Skogsbruket bjöd in The Bioeconomy Region till en konferens 2019 och strax därefter gick föreningen in som partner i projektet.

 

– Projektet jobbar med intressanta områden såsom etableringar, entreprenörskap, innovation och utveckling av klimatsmarta och hållbara lösningar från skogen. Projektet främjar också jämställdhet och är duktiga på nätverksbyggande. Vi behöver vara del av ett större sammanhang och nå en större marknad och det här är ett sätt för oss att uppnå det.

Efterlyser jämställdhet

En av branschens största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Det är fortfarande för få kvinnor som söker sig till skogsnäringen där majoriteten av arbetskraften är män över 50 år.

 

– Skogsbruket har en bra bit kvar tills det är jämställt, trots att det är 46 år sedan jämställdhetslagen infördes i Norge. Det finns fortfarande många inneboende attityder som påverkar arbetskulturen och tyvärr fokuseras det för lite på jämställdhet ute på arbetsplatserna. Det räcker inte med att bara önska fler kvinnliga kollegor, man behöver göra mer.

Nya människor ger nya perspektiv

Skogen ska ersätta många andra råvaror i framtiden. Det leder till ökad produktion och behov av ny arbetskraft med nya idéer.

 

– Det behövs fler smarta huvuden som jobbar med forskning och innovation ihop med andra branscher och kluster. Det är helt avgörande att branschen förnyas, gör sig mer intressant, tänker bredare och samarbetar med andra industrier för att locka fler och öka sin innovationstakt, säger Britt Godtlund.