SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Testbäddar

Hitta rätt testbädd för din innovation

Att kunna testa sin gröna innovation i en säker miljö är ett viktigt steg mot ett mer hållbart företagande och en mer hållbar framtid. Testbädd är en miljö där du kan testa nya idéer praktiskt redan under utvecklingsfasen. Till exempel för att prova och demonstrera nya processer och lösningar eller tillverka prototyper. Det gör testbäddarna till viktiga bryggor mellan forskning och kommersialisering. Kort och gott en bra möjlighet att förädla dagens idéer till morgondagens hållbara produkter och skala upp innovationstakten.

 

I projektets geografiska område i Sverige och Norge finns ett 50-tal testbäddar där du kan testa dina innovationer. Här på kartan har vi markerat ut ett de största som finns att tillgå i vår region. I tillägg har vi en lista på mer än 30 testbäddar i Norge som du kan läsa mer om här >>

 

Klicka på en nål på kartan eller i titta listan nedan för att läsa mer om testbädden, företaget och för att hitta till deras webb. Vill du ha hjälp att hitta en testbädd som passar just dig kan du klicka på knappen nedan.

Förteckning över testbäddar i Sverige

Brobygrafiska

Förpackning och tryck

8 000 kvadratmeter moderna och specialanpassade lokaler med högteknologisk utrustning och de senaste programvarorna. Här ges ni möjlighet att i en öppen testmiljö exempelvis prova och jämföra nya material och funktioner, framställa prototyper och provtrycka.

 

Web: brobygrafiska.se
Telefon: 0565-160 00
E-post: per.branzen@sunne.se

 

Karlstads Universitet: Pro2Be

Biomassa

Forskningsmiljö vid Karlstads universitet som fokuserar på omvandling till en bioekonomi baserad på hållbara och miljövänliga förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin. The Biomass Processing Factory är en testbädd som kan användas för forskning, utveckling, innovation och undervisning om processer för behandling av biomassa. Vi kan genomföra projekt från produktion av en pellet upp till fullskalig produktion, från gram till 300 kg/h), med möjligheten att mäta och analysera processen från råmaterial till lagrade pellets. Olika typer av biomaterial kan färdigställas till önskad fuktighetsgrad och partikelstorlek.

 

Web: kau.se
Telefon: 054-700 1247
E-post: jonas.berghel@kau.se

 

Lignocity

Nya material baserade på lignin

En världsunik plattform inom miljöteknik med ambitionen att överbrygga från forskning till kommersialisering av hållbara processer och produkter, med specifikt fokus på lignin från skog och mark som råvara.

Web: lignocity.se

Telefon: +46 (0)768-76 70 05
E-post: maria.olmhult@ri.se

 

 

The Wood Region

3D-print med biokomposit

Maskinpark med utrustning för att snabbt utveckla prototyper, med hjälp av ett labb för 3D-teknologi samt trä och komposit, nya biokompositmaterial och träprodukter eller en kombination av dessa. 3D-skrivare i olika storlekar, materialutvecklingsutrustning samt träbearbetningsmaskiner.

 

Web: thewoodregion.se
Telefon: 732712416
E-post: info@thewoodregion.se

 

Teknikdalen

Innovationsarena

En innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Vi vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Välutvecklade processer erbjuds till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

 

Dalarna Science Park har arbetat med innovation och entreprenörskap sedan 1987, vilket har gett oss en långsiktig och brett förankrad regional plattform. Vi har tillgång till bred erfarenhet och kompetens i vår egen organisation och omger oss av ett gediget nätverk av kvalificerade resurspersoner.

 

Web: dalarnasciencepark.se

Telefon: 0243-734 00

E-post: reception@dalarnasciencepark.se

 

UMV Coating Systems AB

Bestrykningsteknik

Globalt, tekniskt ledande inom utveckling och leverans av ytbehandlingsteknik till industrier inom bestruket papper och bestruken kartong. Banbrytande pilotanläggning med tillhörande personal står till ditt förfogande.

 

Web: umv.com
Telefon: +46 522 982 80
E-post: info@umv.com

 

Valmet

Pappersmassa och mjukpapper

Massalaboratorium och centrum för mjukpappersteknik i Karlstad. Tillgång till fullskalig, flexibel pilotanläggning, välutrustat och organiserat laboratorium samt vår breda teknik- och processkunskap. Vi kan även bistå med support från vårt breda expertnätverk inom mjukpapperstillverkning med kunskap om ämnen som massa, kemi, filt, viror, valsar, kräppning etc.

 

Web: valmet.com

Telefon: 4654171000

E-post: info@valmet.com

 

Förteckning över testbäddar i Norge

Nibio

Lantbruk, matproduktion och skogsbruk

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forskar kring och bistår med kunskap om matproduktion och odling, miljö, klimatsmart lantbruk, kartor, arealanvändning, genresurser, skog, resursförvaltning och lantbruksekonomi.

 

Web: nibio.no
Telefon: +47 406 04 100
E-post: post@nibio.no

 

Nofima

Förpackning och produktkvalitet

Nofima har en stark kompetens inom samspelet mellan förpackning och produktkvalitet. Vi utvecklar hållbara och innovativa förpackningslösningar och hjälper gärna med val av förpackningsmaterial och metoder, hållbarhet och minskat matavfall.

 

Här finns bland annat utrustning för termoformning, tätning och vakuumförpackning samt instrument för syre- och koldioxidanalyser. Nofima erbjuder även skräddarsydda kurser, testning av förpackningsmetoder, testning och råd om förpackningsmaterial (ex biobaserad, biologiskt nedbrytbar, barriäregenskaper, återvinningsbarhet), och hållbarhetsstudier.

 

Web: nofima.no
E-post: magnhild.grovlen@nofima.no

 

Sharelab

Bioteknik

ShareLab erbjuder fullt utrustade och bemannade laboratoriefaciliteter för bioentreprenörer. ShareLab är en språngbräda för företag och företagare som vill utveckla produkter inom biotech. ShareLab ger tillgång till ett bemannat laboratorium med 24 arbetsplatser och en inkubator för nystartade företag. Laboratoriet är fullt utrustat med modern och helt ny utrustning. Utöver detta har ShareLab utrymme för speciella funktioner, till exempel cellkultur.

 

Web: sharelab.no
E-post: marius@sharelab.no

 

Övriga testbäddar i Norge

I tillägg samlar The Bioeconomy Region mer än 30 olika testcenter i Norge, med koppling till bioekonomi. Exempelvis inom automation, simulering, bioraffinering, biodrivmedel, träbyggnation, förpackning, kemi och mycket mer. Ta reda på mer via vår lista som du hittar under länken nedan:

 

Testbäddar i Norge >>