SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Gränsöverskridande nätverk stärker företag inom skoglig bioekonomi

Nyheter 2022-08-26

Den 24 augusti arrangerade projektet slutkonferensen Collaborations 4 The Future i Oslo. Ett 50-tal deltagare fick ta del av framgångsrika exempel på vad ett utvecklat gränsöverskridande samarbete gett för positiva effekter för små- och mellanstora företag och hur de ska kunna fortsätta att utnyttja de starka och etablerade nätverken i framtiden.

 

Projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia går mot sitt slut efter två år och därför arrangerades slutkonferensen Collaborations 4 the Future den 24 augusti i Oslo för att presentera resultat, lärdomar och en bild av framtiden.

 

Gränsöverskridande samarbeten stärker företagen

Ett stort fokus under konferensen var att presentera vad gränsöverskridande samarbeten och nätverk bland innovationsaktörer har gett för fördelar för små- och mellanstora företag. Flera goda exempel presenterades, där företag har hittat nya samarbetspartners på båda sidorna av gränsen och vilka positiva resultat som det har lett fram till.

 

En viktig del av konferensen handlade också om hur dessa nätverk ska leva kvar efter projektets slut. Det fanns en stor enighet i att dessa nätverk och samarbeten spelar en viktig roll i utvecklingen av den skogliga bioekonomin i Sverige och Norge.

 

Konstruktiva dialoger på politisk nivå

En viktig förutsättning för att kunna fortsätta är konstruktiva dialoger med beslutande politiker. Ett positivt resultat från projektet är att politiker i större omfattning har insett vikten av att utveckla och stärka den skogliga bioekonomin och att de förstår att det finns en stor potential för utveckling inom området.