SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Vi erbjuder...

Innovationssprint i bioekonomi

Varaktighet: 1 dag         Deltagare: Experter; och ca. 7-9 företag.

 

En workshop för dem som vill testa sina idéer. Tillsammans med flera andra idéägare, personer med kunskap och nätverk inom branschen, kommer idéerna att testas med en sprintutvecklingsmetodik. Effektiv testande för att verifiera idéer och ett första steg i affärsutveckling. Dagen innebär aktivt deltagande och arbete, och det blir möjligt att ta idéer och projekt ett steg längre och få klarhet i styrkor och brister i projekten.
Evenemanget genomförs av Kjeller Innovation i samarbete med den lokala affärshagen.

 

Målgrupp: Små och medelstora företag som arbetar med skoglig bioekonomi.

 

Geografisk avgränsning: Region Värmland, Region Dalarna, Akershus, Østfold, Hedmark och Oppland.

Anmäl ditt intresse!

Tror du att det här programmet skulle passa för dig? Kontakta oss så tar vi tillsammans reda på om Techmaker är rätt väg för dig.

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret här intill så tar Kjeller Innovasjon kontakt med dig för ett förutsättningslöst samtal.