SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Vi erbjuder...

Få stöd för att testa din gröna idé

Har du en bioekonomisk innovationsidé du vill testa? Då har du säkert insett att det kostar en del pengar att ta fram en prototyp, eller göra en marknadsundersökning för att ta reda på ifall idén ens är möjlig. I samarbete med vår projektpartner Paper Province kan vi i projektet «The Bioeconomy Region» hjälpa dig som verkar i Sverige att betala den kostnaden, upp till 50.000 kronor. Förutsatt att din idé bidrar till en hållbar utveckling.

 

Snabbare innovationsprocess

Det tar tid att innovera. Innovatörer världen över lägger pannan i djupa veck för att försöka klura ut ifall det är värt risken att investera i sin nästa idé, vilket gör att innovation tar onödigt lång tid. Därför vill vi hjälpa kreativa idébärare att snabba upp innovationsprocessen rejält. Du kan få hjälp att utveckla din idé och vi kan bära en del av den ekonomiska risken.

 

Vilken hjälp kan du få?

Vår projektpartner Paper Province har ett stort nätverk av experter sakkunniga inom så gott som alla delar av de skogliga värdekedjorna. Genom dem kan du också få nyttja pilotmaskiner och testutrustning som finns inom klustret. Du kan få hjälp att hitta rätt personer och kompetenser och därmed korta din innovationsresa med år. Du kan också få hjälp att hitta ekonomiska bidrag och finansiärer och mycket annat.

 

I den här filmen berättar Melinda From på Paper Province mer om programmet.

 

 

Krav på dig

• Du måste äga din idé
• Du ska vara verksam i Sverige
• Du får inte ha påbörjat kommersialisering
• Du ska ej ha fått kommersiellt riskkapital
• Du ska ej ha bildat bolag

Är du student, forskare eller anställd på ett Svenskt universitet? Då finns andra medel att söka. Detta kan vi hjälpa dig med, men inte inom ramen för detta projektet. Hör av dig till oss eller det universitet du tillhör!

Krav på idén

• Den ska bidra till en hållbar utveckling och skoglig bioekonomi
• Den ska kunna appliceras på de skogliga värdekedjorna
• Den ska innehålla en hypotes om affärsidé eller affärskoncept
• Den ska vara nyskapande och unik

Aktiviteter som täcks av bidraget

• Ta fram underlag som visar att idén möter ett behov
• Validera idéns funktion och prestanda
• Undersöka konkurrenssituationen
• Besöka potentiella kunder och samarbetspartners
• Bedöma marknadspotentialen
• Utveckla en strategi för hantering av immateriella tillgångar
• Aktiviteter som syftar till att initiera samarbeten av olika slag (t ex Matchmaking)

 Aktiviteter som bidraget INTE täcker

• Patentansökningar
• Aktiviteter av forskningskaraktär
• Lönekostnader till innovatören/uppfinnaren
• Direkt ekonomiskt stöd till enskild innovatör/uppfinnare ges ej

 

Anmäl ditt intresse!

Har du en grön idé och tycker att det här programmet passar för dig? Då vill vi att du hör av dig till oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret här intill och beskriv kort vilket problem din idé löser. Du behöver inte avslöja detaljer om din idé, bara ungefär ange vilket problem den skulle kunna lösa.

Dina uppgifter går direkt till Paper Province som har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter med sekretess. De sparar bara dina personuppgifter så länge det är relevant för ert eventuella samarbete och kommer inte att sprida dem vidare till någon.