SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Fokusområde: Innovationer från skogen

Fokusområde: Innovationer från skogen

Fokusområdet Innovationer från skogen är brett och innefattar flera spännande områden.

Restströmmar

Restströmmar är en spännande del i tillverkningen av skogsbaserade produkter och vi har identifierat restströmmar inom flera olika områden, som produktion, träbyggnation och förpackning och emballage. Företag inom bioekonomi får vid tillverkning ofta restströmmar i sin produktionen som har ett lågt värde eller som bara medför en kostnad för avfallshantering. Genom att identifera och matcha dessa mot företag som utvecklar produkter med ett högre ekonomiskt och miljömässigt värde kan vi bidra till en högre förädlingsgrad som ger bättre lönsamhet och en ny typ av råvara som är bättre för miljön.

 

Vill du veta mer om restströmmar och hur de kan användas i din verksamhet? Kontakta någon av våra aktörer så berättar de mer!

 

IUC Dalarna

Thomas Bajer

+46 (0)70 201 92 21

 

Grønn Tilvekst Hallingdal

Kristian Akervold