SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Fokusområde: Innovationer från skogen

Fokusområde: Innovationer från skogen

Fokusområdet Innovationer från skogen är brett och innefattar flera spännande områden.

Restströmmar

Restströmmar är en spännande del i tillverkningen av skogsbaserade produkter och vi har identifierat restströmmar inom flera olika områden, som produktion, träbyggnation och förpackning och emballage. Företag inom bioekonomi får vid tillverkning ofta restströmmar i sin produktionen som har ett lågt värde eller som bara medför en kostnad för avfallshantering. Genom att identifera och matcha dessa mot företag som utvecklar produkter med ett högre ekonomiskt och miljömässigt värde kan vi bidra till en högre förädlingsgrad som ger bättre lönsamhet och en ny typ av råvara som är bättre för miljön.

 

Vill du veta mer om restströmmar och hur de kan användas i din verksamhet? Kontakta någon av våra aktörer så berättar de mer!

 

IUC Dalarna

Thomas Bajer

+46 (0)70 201 92 21

 

Grønn Tilvekst Hallingdal

Kristian Akervold

 

Textil

De senaste åren visar på ett kraftigt ökat intresse för textil och textil produktion och konsumtion, och det gäller såväl globalt som nationellt. Miljöpåverkan av textil produktion debatteras och nya processer utvecklas, där den skogsbaserade textilfibern visar på 6-7% årlig tillväxt globalt. Inom projektet kommer vi att kartlägga projekt och innovationsaktörer med koppling till textil samt adressera området offentlig upphandling och kopplingen biobaserade textilier och cirkulär ekonomi.

 

Vill du veta mer eller dela med dig av erfarenheter samt komma i kontakt med textilaktörer i regionen, kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

 

Viken fylkeskommune

Linda Refvik

+47 930 14 950

 

Madeleine Sæther

+47 464 217 81

 

The Loop Factory

Maria Ström

+46 728 02 11 33