SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Fokusområde: Emballage och förpackningar

Fokusområde: Emballage och förpackningar

Emballage och förpackningar är en stor och viktig bransch i våra områden.
Deras värdekedja är lång och komplex, där exempelvis fiberemballage har råvaror från skog en och slutar som premiumförpackningar med varumärkesbyggande syfte. En ökad förståelse och kunskap om förpackningens värdekedja är en nyckelfaktor för att lyckas med att öka marknaden för fossilfria emballage och förpackningar. Ny lagstiftning om återvinning skapar också behov för ökad kompetens inom återvinning och cirkulär ekonomi.

 

Alla företag och organisationer som använder sig av emballage och förpackningar bör aktivt välja hållbara alternativ. Inom projektet och genom våra parters kan vi bistå med kompetens och hjälp för att göra bättre val.

 

För att främja inköp av hållbara emballage och förpackningar i offentliga verksamheter vill vi påverka politiska beslut. Vårt syfte att offentliga anbudsförfråganingar ska efterfrågar nya lösningar baserade på råvaror från skogen. Inom fokusområdet Emballage arrangerar vi därför seminarier, mötesplatser och temadagar med ett riktat fokus mot fossilfria emballage och förpackningar tillverkade av skogliga råvaror.

 

Arrangemangen ska bidra till att öka beställarkompetensen och mot vera SME:er att välja fossilfria emballage och förpackningar. Målet är att SME:er ska få den nödvändiga kompetensen att kunna värdera hur de kan komma igång med utveckling och användning av hållbara emballage och förpackningar av trä. Ef-ter dessa arrangemang ska det genomföras personliga möten mellan projektpartners (exempelvis en inkubatorer) och SME:er.

 

Vill du veta mer om vad som händer i fokusområdet Emballage och förpackningar och hur du kan ha nytta av det? Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner!

 

Amund Aalstad
Den Norsk Emballasjeforening
Amund.aalstad@online.no
+47 959 95 331

 

Gunnar Hellerström
Paper Province
p.edberg@paperprovince.com
+46 (0)73 061 75 17