SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Fokusområde: Bygg med trä

Bygg med trä

Inom projektet finns flera uttalade fokusområden. Genom “Bygg med trä” vill vi få fler entreprenörer att bygga bärande konstruktioner i trä för att öka marknadens storlek och skapa nya möjligheter för små och medelstora företag. Vi vill också öka kompetensen hos kundgrupper-na genom att erbjuda utbildningstillfällen som seminerier, workshops och studiebesök med fokus på fördelarna med skogsbaserade produkter.

 

Träbyggnadsstrategier

Inom Bioeconomy Regions in Scandinavia vill vi sätta fokus på bioekonomin så att trä som byggnadsmaterial blir en naturlig del av planstrategier, planprogram, sektorplaner och kommunala byggnadsplaner. Genom det kan vi hjälpa till att växa marknaden för små- och medelstora företag som fokuserar på just trä som byggnadsmaterial.

 

Vill du veta mer om byggnation med trä och vad det kan betyda för din verksamhet? Kontakta gärna våra projektpartners som är ansvariga för fokusområdet.

 

Innovatoum Science Park
Jan Oscarsson
Telefon: +46 (0)70 208 72 70

 

Norwegian Wood Cluster
Ola Rostad
Telefon: +47 911 53 636