SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Partnerskapsmöten Bioeconomy Regions in Scandinavia

Partnerskapsmöte #1 2021 "Hvordan kan vi oppnå nya innovasjoner fra skogen?"

Filmer från föregående projekt

Bioeconomy Region SV text

Bioeconomy Region EN text

Innovation by nature

Jakten på en miljövänlig förpackning (full version)

Jakten på en miljövänlig förpackning (short version)

Tree2Tower, 6-7 februari 2020

Inledning med Fredrik Larsson, Paul Nemes och Monika Svanberg

The Bioeconomy Region - Sofia Nibblén Berndtsson och Monika Svanberg

Träbyggnation som möjliggörare för att nå FN:s klimatmål - Per Aspengren

Träbyggnationsprojekt från Norge – Skola och simhall i Flesberg kommune, Oddvar Garaas

Går det att bygga sjukhus i trä i Sverige? – Magnus Falk, RISE

Växjö – Europas första moderna trästad, Johan Thorsell

Panelsamtal – Politisk handlingskraft för industriell träbyggnation

Omvärldsspaning; Fem trender i Norden inom industriell träbyggnation – Nic Craig

Klimatsmarta inköp av bygg – Hans Olaf Delviken, DIFI

Karbonlagring – kommuneregnskap for treprodukter – Gry Alfredsen, NIBIO

Byggproduktionens klimatpåverkan; myndighetskrav och praktiska verktyg – Per Andersson

Panelsamtal: Vad behövs för ökad och enhetlig upphandling av träbyggnation?

Moderator Malin Thorsén sammanfattar och avslutar första konferensdagen

Inledning till konferensen andra dag, 7 februari. Arman Teimouri, riksdagsledamot (L)

Framtidsföretag och startups – WOUP AB

Framtidsföretag och startups – Termowood

Framtidsföretag och startups – Wood Tube

Framtidsföretag och startups – Nock Massiva Trähus

Brandskyddade träfasader för flervåningshus – Moelven Wood

Dimensionering av KLT i 3D – Per-Olof Jansson, Poji AB

Partnering som möjliggörare för hantering av fuktfrågan – Byggdialog AB

Panelsamtal om ny teknik för nya och bättre affärer

Framtidens affärer växer i skogen – Maria Hollander

Utmaningar och möjligheter med industrialisering av träbyggnadsbranschen – Lars Atterfors och Helene Vogelmann

En utvecklingsresa med Valmet – möjlighet för lärande mellan branscher? – Arvid Johansson

IndBygg: Ett affärsdrivande nätverk för industriell träbyggnation – Gunnar Hellerström och Helene Vogelmann

Sammanfattning och avslutning av konferensen fredag 7 februari – Malin Thorsén

Knock on Wood, 12 sept 2019

Inledning med Stina Höök, Maria Hollander och Jessica Szyber

Jörgen Sundhäll, Byggdialog: Partnering på riktigt

Jonas Fred Hell, Fridh & Hell's Bygg: Så byggde vi lådan i ladan

Björn Visell, Nock Massiva Trähus: Samarbete - Det borde vara en självklarhet

Sam Carlson, PEAB: Från projektering till produktion med KL-trä

Anna Ervast Öberg, Veidekke: Skillnader mellan svenska och norska marknaden. Hur kan vi samarbeta och lära oss av varandra?

David Blomquist, Stora Enso/HEAL: Innovativa digitala lösningar för trä- och byggnadsindustrin

Pernilla Kortzon och Marcus Ekholm, Karlstads kommun

Magnus Morin, Grums kommun

Knut Hvithammer, Sør-Odal kommune

Framtidspanelen

Röster från dagen

Trebruk - Bygga med trä

Kringsjå studentby

Mjøstårnet

Trebruk - Ambassadörer

Moholt Ullerud Borg Havn

Remmen Bjørkelangen

Vad betyder bioekonomi?

Thomas Breen

Gunnar Olofsson

Erik Larnøy

Kari Bunes

Olav Veum

Marianne Reime

Kristian Omberg

Carina Håkansson

Fredrick Federley

Mia Bernhardsen

Staffan Laestadius

Lena Ek

Per Lyvall

Bioekonomiriksdagen 2018

Bioekonomiriksdagen 2018 - Karlstad

Grande Finale 2020

Entreprenöriell studentsamverkan med Erik Dahlén från Paper Province

Testbäddar med Thomas Bajer från IUC Dalarna