SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioeconomy Regions in Scandinavia

Bioeconomy Regions in Scandinavia

Av hensyn til klima og næringsliv må bioøkonomien vokse. Bioeconomy Regions in Scandinavia vil styrke bioøkonomien, gjøre våre områder og selskaper attraktive for investeringer og styrke våre posisjoner som internasjonal leder innen bioøkonomi basert på tre. Dette gjør vi ved å støtte små og mellomstore bedrifter innen bioøkonomi basert på tre og sette bioøkonomi på den politiske dagsordenen.

På denne nettsiden finner du informasjon om hva regionen tilbyr og kontaktinformasjon til våre aktører som kan hjelpe deg og din bedrift med å ta neste skritt.