SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Om Bioeconomy Regions in Scandinavia

Om Bioeconomy Regions in Scandinavia

I regionerna och fylkena som utgör Bioeconomy Regions in Scandinavia är vi omgivna av skog. Det har vi utnyttjat till vår fördel. Under många år har vi i inre Skandinavien förädlat skogen och förvandlat den till hållbara produkter och tjänster som exempelvis papper, förpackningar, bränsle, möbler och hus. Det har gjort oss ledande i Norden inom skoglig bioekonomi.  

 

Idag kan vi vara stolta över såväl världsledande industrier som nya innovativa företag inom skoglig bioekonomi i våra regioner och fylken. Dessutom finns här en unik miljö med flera framstående forskningsinstitutioner, testbäddar och kunskapskluster som tillsammans med näringslivet leder både innovationer och utveckling framåt. 

 

Bioeconomy Regions in Scandinavia är ett samarbetsprojekt mellan Fyrbodals kommunalförbund, Innlandet Fylkeskommune, Innovatum Science Park, IUC Dalarna, Paper Province, Region Dalarna, Region Värmland, SvinesundskommitténViken Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Projektet drivs med finansiering av Interreg Sverige-Norge och anslutna partners.

Vision och mål

”Vår vision i projektet är att genom samarbete bygga en internationellt ledande region inom skoglig bioekonomi.”

 

Projektets huvudmål är att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och tillväxten för små- och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror.

 

I tillägg till huvudmålet vill projektet också lyfta fram samarbeten mellan näringsliv och offentlig verksamhet för att öka områdenas attraktionskraft och intressera nordiska och internationella investerare som fokuserar på skoglig bioekonomi.

 

En ökad utveckling av bioekonomi är en viktig pusselbit för att nå uppsatta klimatmål. Genom att skapa och underhålla ett välfungerande partnerskap mellan aktörer och regioner, som lever kvar även efter att projektet har avslutas, är målsättningen att de satsningar och partnerskap som gjort under projektet kan bidra till den gröna omställningen.

Fakta om projektet

  • Insatsområde:, Små och medelstora företag,
  • Svensk projektägare: Region Värmland,
  • Norsk projektägare: Viken fylkeskommune,
  • Övriga projektdeltagare:, Fyrbodals kommunalförbund, Region Dalarna, IUC Dalarna, Innovatum Science Park, Paper Province, Innlandet fylkeskommune, Västra Götalandsregionen,
  • Projektpartners:, Sammanlagt är XX partners i Sverige och Norge engagerade i projektet.
  • EU-stöd:, 1 239 563 €
  • Statliga IR-medel:, 680 000 €
  • Totalbudget:, 4 424 877 €
  • Projekttid:, 2020-07-01 – 2022-09-30