SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Vad är skoglig bioeonomi?

Vad är skoglig bioeonomi?

 

 

Stora delar av vårt samhälle bygger idag på varor och tjänster från fossila råvaror, som olja. Råvaror som finns i en begränsad tillgång på jorden och som dessutom resulterar i hög klimatpåverkan. Men vet du att allt som vi idag gör av olja lika gärna kan göras av trä?

 

Bioekonomi handlar om att använda förnybara råvaror från skogen, jorden och havet. Exempelvis att använda skog, grödor och mikroorganismer för att producera klimatsmarta lösningar inom livsmedel, material och energi. På så sätt blir det ett hållbart kretslopp som minskar vår påverkan på klimatet.

 

Inom Bioeconomy Regions in Scandinavia ligger vi långt framme i utvecklingen av den skogsbaserade bioekonomin. Det innebär att vi är duktiga på att använda skogen som råvara och sedan förädla den till produkter som exempelvis papper, förpackningar, bränsle, möbler och hus. Men även tjänster och processer och mycket mer därtill. Textilier, skönhetsprodukter och nedbrytbar plast är bara några av de saker som finns på marknaden idag med trä som råvara. Och fortfarande finns massor av innovationer där ute som väntar på att bli upptäckta.

 

Bioekonomi och dess betydelse

 

Inom Bioeconomy Regions in Scandinavia ligger vi långt framme i utvecklingen av den skogsbaserade bioekonomin. Det innebär att vi är duktiga på att använda skogen som råvara och sedan förädla den till produkter som exempelvis papper, förpackningar, bränsle, möbler och hus. Men även tjänster och processer och mycket mer därtill. Textilier, skönhetsprodukter och nedbrytbar plast är bara några av de saker som finns på marknaden idag med trä som råvara. Och fortfarande finns massor av innovationer där ute som väntar på att bli upptäckta.

Skoglig bioekonomi är vägen framåt!

Framtidens produkter av skog

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi