SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Projektpartners

Tillsammans utvecklar vi bioekonomin!

I Interreg-projektet «The Bioeconomy Region» har vi samlat ett antal samarbetspartners inom näringslivet och akademin i inre Skandinavien, som aktivt vill hjälpa till att stötta utvecklingen av bioekonomin i regionen.

 

Vill du också bli en del i vårt gäng? Tveka inte att höra av dig till oss!

Huvudpartners i The Bioeconomy Region:

 

Innlandet fylkeskommun
innlandetfylke.no

 

Innlandet består av de tidigare fylkena Hedmark och Oppland och etablerades 1 januari 2020. Fylket har Norges största fjäll, längsta älv och största insjö. Fylket har större areal än Danmark och är det enda fylket utan kustlinje. Innlandet är Norges största skogfylke med 40 % av avverkningen från de norska skogarna.

 

Paper Province
paperprovince.com

 

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. De ägs och drivs av sina drygt 100 medlemsföretag. Med bas i Karlstad är de verksamma i Värmland med omnejd. Genom att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling, och sträva efter de globala målen inom Agenda 2030, gör de en avgörande insats för samhället.

 

Region Dalarna
regiondalarna.se

 

Region Dalarna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur.
Från och med januari 2019 arbetar de också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

 

Region Värmland
regionvarmland.se

 

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation. Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur.

 

Säffle kommun
saffle.se

 

Säffle kommun ligger i Värmland och är Sveriges yngsta stad. Här återfinns ett rikt föreningsliv med närmare 200 aktiva föreningar och ett aktivt näringsliv med både större multinationella företag och små- och medelstora företag inom olika industrier.

 

Viken fylkeskommun
viken.no

 

Viken fylkeskommun består av de tidigare fylkena Akershus, Buskerud och Östfold, samt några omliggande kommuner. Sammanlagt har Viken 1,2 miljoner invånare – nästan en fjärdedel av Norges befolkning. I Viken finner du flera av landets största och viktigaste företag. Näringslivet i Viken är mångsidigt och nyskapande. Flera av företagen är ledande internationellt i omställningen till ett grönare samhälle.

Projektpartners i The Bioeconomy Region:

 

Aspervall Instrument
aspervall.se

 

Aspervall Instrument arbetar med process-, styr- och reglerindustri. Vi erbjuder dig lösningar som omfattar allt från produktionsberedning till leverans av finmekaniska detaljer, funktioner och delsystem. Vi vill vara förstahandsvalet när du söker en partner inom finmekanisk bearbetning och montage.

 

Bergkvist-Insjön
bergkvist-insjon.se

 

Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag. Huvuddelen av verksamheten finns vid sågverket i Insjön, med ett 150-tal anställda. Bergkvist-Insjön AB har världen som marknad och Europas mest moderna såglinje. De sågar 100 % gran och exporterar omkring 85% av sin produktion, där Japan är deras största marknad.

Bäckebrons sågverk
backebronssagverk.se
Bäckebrons sågverk är ett mindre, flexibelt sågverk som sågar klentimmer med toppdiameter från 10 cm upp till 22 cm. Vår produktion kan enkelt kundanpassas, vi kan såga små serier och serier med speciella dimensioner, vi kan hyvla och längdkapa efter kundens önskemål och vi tillverkar pellets av restprodukterna.
CS Produktion
csproduktion.se
CS Produktions specialitet är bäddfräsning och invändig svarvning som klarar längre bearbetning och höga toleranser med en mycket noggrann process – invändig bearbetning på 5 meter – längdbearbetning av balk upp till 12 meter. Vår maskinpark håller för stora projekt och produktioner, liksom små serier.
Den norske emballasjeforening
emballasjeforeningen.no
Emballasjeforeningen är en intresseorganisation för producenter/leverantörer, användare av förpackningar och emballage, samt andra intressenter. Föreningen vänder sig till alla företag som i sin verksamhet använder eller producerar förpackningar och som inser att de utmaningar branschen står inför på bästa sätt kan lösas gemensamt.
Gausdal Bruvoll
gausdalbruvoll.no
Gausdal Bruvoll tillverkar alla traditionella träprodukter av gran. Vi satsar starkt på vidareförädling och har Nordens mest moderna och flexibla ytbehandlingsfabrik för ytterpanel. Gausdal Bruvoll har ett stort nätverk av återförsäljare som täcker stora delar av Norge.
I4plastics
i4plastics.com
i4plastics består av 17 små och stora företag och kompetensaktörer inom plastbearbetning och produktion. Företagen är huvudsakligen lokaliserade i Innlandet i Norge. Projektet är främst inriktat på materialteknik i allmänhet och plastmaterial. Flera av företagen i i4plastics har idag starka positioner på ett antal globala nischmarknader, främst baserat på deras spetskompetens inom plastrelaterade material och tillverkningsprocesser.
Innovasjonssenter
Campus Ås
campusaas.no
Innovasjonssenter Campus Ås AS är ett joint venture för att skapa innovationer och kommersialiseringar från forskning i anslutna organisationer och i samarbete med industri och offentlig sektor. Syftet med centret är att bidra till etablering av ny verksamhet och förstärkning och utveckling av befintlig verksamhet.
Karlstads Energi
karlstadsenergi.se
Karlstads Energi har som affärsidé att vara den nära och engagerade leverantören av energi och renhållning till privatkunder och företag i Karlstadsregionen samtidigt som vi är en trygg och miljöinriktad samarbetspartner. Vi säljer värme till över 5 000 kunder och el till cirka 40 000 kunder. Vi har egen produktion av både värme och el. El och värme produceras i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk på Heden och el får vi även från Vindpark Vänern.
Karlstads universitet
kau.se
Karlstads universitet, KAU, har i samarbete med Paper Province och Vinnova som mål att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi – forskning, utveckling och kommersialisering av nya skogsindustriella produkter och tjänster. Projektet ska även öka effektiviteten i basindustrin och det värmländska innovationssystemet. KAU deltar med forskare från både fakulteten för hälsa, natur och teknik samt fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.
Kjeller Innovation
kjellerinnovasjon.no
Kjeller Innovation är en internationell aktör. Vi har nära band med forsknings- och utbildningsmiljön på Ås och ett antal andra forskargrupper i Norge. Kjeller Innovation arbetar för att skapa värde från forskning. Vi leder innovationsprocessen från idé till företag i tillväxt. Vi har lång erfarenhet av projektfinansiering och affärs- och immateriella strategier. Vi har etablerat en inkubator på Kjeller och en på Ås. Vi stöder entreprenörer i de tidiga stadierna av företagsutveckling och är en aktiv drivkraft hela vägen till en produkt på marknaden.
Kvinner i skogsbruket

kvinneriskogbruket.no

Kvinner i Skogsbruket är en fristående, oberoende organisation vars syfte är att motivera och stimulera kvinnor i alla åldrar att delta och engagera sig på alla nivåer i skogsbruket. Föreningen är öppen för alla med intresse för skogsbruk, men riktar sig särskilt till kvinnor. Organisationen är landsomfattande i Norge och baserar sin verksamhet på ideellt arbete.
Magnor Næringshage
onu.no 
Magnor Næringshage är en inkubator för företag för tillväxt, samarbete och utveckling. Utvecklingsorienterade företag får tillgång till lokaler, expertis, nätverk och ett professionellt och socialt sammanhang. Næringshagene skapar värde för företag, lokalsamhällen och det regionala näringslivet.
Moelven Edanesågen
moelven.com 
Moelven Edanesågen AB med verksamhet i Edane söder om Arvika är ett kombinerat sågverk och hyvleri som tillverkar konstruktionsvirke, utvändig panel och tryckimpregnerade trävaror. Edanesågen har även en omfattande produktion av MDF listverk.
Moelven Notnäs
moelven.com 
Moelven Notnäs producerar sågade trävaror i Torsby, Sverige. Totalt produceras 190 000 kubikmeter trävaror från gran och furu. Sågverket är utrustat med reducerlinje, bandsågar och klingsågar, kammar och vandringstorkar med torkning ner till 10% (± 2%). Företaget exporterar 65%, medan resten säljs på den skandinaviska marknaden.
NIBIO
nibio.no 
Norska institutet för bioekonomi, NIBIO, forskar och levererar kunskap om mat och växtproduktion, miljö, klimatsmart jordbruk, kartor, markanvändning, genetiska resurser, skogar, resurshantering och jordbruksekonomi. Genom forskning och kunskapsöverföring bidrar institutet till livsmedelssäkerhet, hållbar resurshantering, innovation och värdeskapande utveckling inom mat, skog och andra biobaserade industrier. Målet är att NIBIO ska vara ledande inom utvecklingen av kunskap om bioekonomi.
NIFU
nifu.no 
Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning, NIFU, är ett oberoende samhällsvetenskapligt forskningsinstitut. Vår kärnkompetens är forskning, utredning, statistikproduktion och indikatorutveckling. Institutet erbjuder forskning och kunskap till kunder inom offentlig och privat sektor, såväl nationellt som internationellt. NIFU har nationellt ansvar för produktion, analys och spridning av statistik och indikatorer för det övergripande norska forsknings- och utvecklingssystemet.
Norges Skogeierforbund
skog.no 
Norges Skogeierforbund är ett centralt förbund med cirka 35 000 skogsägare över hela Norge. Sammantaget står vi för 80 procent av skogsproduktionen i Norge och har betydande ägarandelar i norsk och internationell skogsindustri. Våra huvuduppgifter är affärspolitik, social kontakt och politiskt inflytande. Vi arbetar för ökat värdeskapande, privat egendomsrätt och acceptans för långsiktig och ekonomisk förvaltning av naturen.
Norweigan Fashion Hub
norwegianfashionhub.com 
Norwegian Fashion Hub är en drivande kraft för att skapa kompetens och stimulera den norska modeindustrins utveckling. Det övergripande målet är att bidra mot en hållbar, värdeskapande och erkänd mode- och textilindustri i Norge.
NTNU Gjøvik
ntnu.no/gjovik 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, är ett internationellt inriktat universitet med huvudkontor i Trondheim och campus i Ålesund och Gjøvik. NTNU har en teknisk och naturvetenskaplig huvudprofil, ett antal yrkesutbildningar och ett brett utbud av akademiska ämnen, inklusive humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, hälsovetenskap, utbildning, arkitektur, entreprenörskap, konst och konstnärlig verksamhet.
Nyqvist Skog
nykvist-skogs.se/
 
Nyqvist Skog är ett komplett skogsföretag inom virkeshandel, avverkning och heltäckande skogsvård – gallring, slutavverkning, virkeshandel, skogsvård och förvaltning.
OREEC
oreec.no
OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) är ett nätverk av företag, forskning, utbildning och offentliga aktörer inom förnybar energi och miljö i Oslo-regionen. OREEC syftar till att öka innovationshastigheten, öka affärsmöjligheterna och öka värdeskapandet för deltagarna i nätverket. OREEC är organiserad som en separat avdelning i Lillestrøm kunskapscentrum.
Pan Innovasjon
paninnovasjon.no
Pan Innovasjon är en inkubator för utveckling av grön näring. Vi är anslutna till Siva och stöder entreprenörer och företag i att utveckla sin idé, implementering, finansiering och kommersialisering. Vi arbetar med innovationer inom återvinning och cirkulär ekonomi, skog- och träbaserad näring, jordbruk, miljöskydd, förnybar energi och gröna tjänster.
Projektengagemang
projektengagemang.se
Projektengagemang är konsulter inom samhällsbyggnad och industri. Oavsett om det är en helhetslösning eller några rådgivningstimmar som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Här jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort.
Propia
propia.se
Propia är specialister på processledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Vi säkerställer att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt för att skapa hållbara resultat. Genom att samarbeta med akademin har vi vetenskaplig grund för hur vi arbetar och vet hur vi ska utvecklas för att möta framtiden. Våra kunder erbjuds aktivt deltagande i Propias forsknings- och utvecklingsprojekt.
SINTEF
sintef.no
SINTEF är ett av Europas största oberoende forskningsinstitut. Vi utför flera tusen uppdrag varje år för små och stora kunder. Vi är ett brett multidisciplinärt forskningsinstitut med internationell ledande kompetens inom teknik, vetenskap och samhällsvetenskap. Vi bedriver forskning som FoU-partner för företag och ledning och är bland de största forskningsinstituten i Europa. Vår vision är teknik för ett bättre samhälle.
Termowood
termowood.no
Termowood levererar en ny och patenterad typ av byggelement som kombinerar det bästa av korslimmat och massivt trä i en konkurrenskraftig produkt avseende pris, styrka, byggtid och miljö. Byggelementen möjliggör en effektivare byggmetod som är utformad för att passa de flesta typer av byggnader och kan kombineras med andra typer av material.
Timmer Logistik Väst
tlv.nu
Timmer Logistik Väst transporterar årligen omkring 1 250 000 kubikmeter fub i västra Värmland, Dalsland och Bohuslän. Allt detta virke ska fördela sig på ett stort antal mottagare inom regionens sågverk och massa- och pappersbruk. Men för att detta ska ske fodras en effektiv och resursstark transportapparat som kan hantera hela kedjan från virkesavlägg i skogen fram till industrin.
Trebruk
trebruk.no
Trebruk AS arbetar för ökad användning av trä i regionen kring Oslofjorden – Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud och Telemark. Trä som bärande struktur i stora projekt ger betydande miljöfördelar och har stor värdeskapande potential. Inom ramen för Trebruk vill vi öka kompetensen om fördelarna med trä bland arkitekter, konsulter, fastighetsutvecklare, byggare och underleverantörer för att förändra praxis inom byggandet av större hus och anläggningar.
Treklyngen
treklyngen.no
Treklyngen är ett dotterbolag till Viken Skog Group och arbetar med planer för produktion av avancerade bioenergiprodukter, cellulosaprocessråvara för industri och andra projekt. Vi vill skapa värden från hela trädet. Trä är framtidens material. Forskning och produktutveckling innebär att trä kan omvandlas till bioenergi, byggmaterial, papper/ kartong, kemikalier och bioplast, aromämnen, läkemedel, hygienprodukter, textilier och reduktionsmedel i betong- och metallindustrin.
Tretorget
tretorget.no
Tretorget AS är ett konsultföretag som hanterar utvecklingsprojekt som ger mätbara resultat som är förankrade i kundstrategier och behov. Vi strävar efter innovation och resultat och hjälper till att göra affärsutvecklingsarbetet mer effektivt.
Vitenparken
Campus Ås

vitenparken.no
Campus Ås ligger inom universitetsområdet Vitenparken – ett vetenskaps- och kompetenscenter där teknik, mat och forskning möts. Vitenparken är en arena som exponerar grönt värdeskapande, hjälper till att frigöra grön kunskap och demonstrerar forskning till förmån för samhället genom kreativ och innovativ kommunikation, konst, kultur och expertis inom undervisning.
VVDS
vvds.se
VVDS är Sveriges äldsta skogsägareförening med bibehållet namn. Föreningen startades redan 1931. Vi hjälper dig med allt från skogsbruksplan och markberedning, till röjning och slutavverkning. Vi fungerar som din lokala kontakt och kan sköta förvaltningen av din skogsfastighet. Vi har erfarenhet och kunskap.
Öbergs
obergsab.se
Öbergs är specialister och distributörer inom pneumatik, ventiler, linjärteknik och montage. Vi hjälper dig som behöver utveckla produktionsutrustning.
Østfoldforskning
ostfoldforskning.no 
Østfoldforskning är ett nationellt forskningsinstitut med en vision att bidra till kunskap för en hållbar samhällsutveckling genom innovation. Vi är Norges främsta professionella miljö i livscykelanalyser (LCA) för analys av miljö- och resurseffektivitet för produkter och tjänster.