SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Ambassadörer som driver träbyggandet framåt

Nyheter 2020-06-11

I The Bioeconomy Region-projektet finns en expertgrupp – Ordførere for tre – med uppdrag att sprida kunskap om möjligheterna med trä som byggmaterial till norska företag och organisationer. Under projekttiden har representanterna anordnat en mängd seminarier och hållit föredrag runt om i Norge.

 

– I projektet är vi beroende av att ha resurser med stor kompetens om hela den trämekaniska värdekedjan. Vi behöver också ha direktkontakt med aktörerna och företagen och där är Ordførere for tre jätteviktiga, berättar Monika Svanberg, projektledare för The Bioeconomy Region.

 

Ordførere for tre erbjuder kunskap om hur man som beställare efterfrågar träbyggnation och hur byggsektorn kan öka kapaciteten och kompetensen på området. Rakkestad kommun är initiativtagare och utöver dem ingår Trebruk, Trevekst, Tretorget, Landsbyen Næringshage, Næringshagen i Østfold og Sør-Hedmark Næringshage i kompetensnätverket.

 

Björn Lier

Ordførere for tre sprider kunskapen främst genom konferenser, seminarier, studiebesök och workshops. Under projekttiden har över 100 företag deltagit i aktiviteter som gett en inblick i exempelvis kommunala byggplaner och hur man bygger med trä.

 

En av nyckelpersonerna bakom arrangemangen är Bjørn Lier från Trebruk AS som arbetar för ökad användning av trä i regionen kring Oslofjorden och områdena Viken, Vestfold, Buskerud och Telemark. Trebruk vill nå ut med fördelarna med trä till arkitekter, konsulter, fastighetsutvecklare, byggare och underleverantörer för att förändra praxis inom byggandet av större hus och anläggningar.

Viktiga samlingar som ger kunskap

För Bjørn Lier innebär arbetet i projektet The Bioeconomy Region nya arbetssätt och nya möjligheter att sprida budskapet om att bygga i trä till ännu fler företag.

– Vi har bara fått positiv feedback på våra arrangemang. Många saknar kunskap och är tacksamma över att få lära sig mer. Förhoppningen är att de som deltagit tar med sig insikterna till sina egna verksamheter och inser att detta är något som de behöver lära sig mer om och vara en del av, säger Bjørn Lier.

 

– Det är så viktigt med sådana här samlingar, vi behöver fortsatt massor av kunskap om hur man använder trä i byggprojekt, sade en av deltagarna när projektet bjöd in till studiebesök på Bjølstad i Kråkerøy, ett stort studentbostadprojekt som byggs med trä.

Offentliga muskler

Men även det offentliga behöver spänna sina muskler för att träbyggandet ska nå nya höjder menar Bjørn Lier:

– Vår vision för framtiden är att de offentliga beställarna ska gå i bräschen och använda sin köpkraft till att omforma marknaden så att hållbara lösningar blir ny standard.

Ordførere for tre är:

Björn Lier, Trebruk: ”Arbetet i projektet har gett nya arbetssätt och nya möjligheter att sprida budskapet om att bygga i trä till ännu fler företag. Många saknar kunskap om träbyggande och är tacksamma över att få lära sig mer.”
Wenche Højer, Tretorget: ”Samarbetet med Bioeconomy Region ger möjlighet att sprida kunskap om träbyggande till fler kommuner och politiker, vilket är en viktig uppgift för att de ska kunna tänka nytt och innovativt och förstå möjligheterna med träkonstruktion. Detta ska förhoppningsvis leda till nya träbyggnader som bidrar till miljö- och energisatsningen.”
Ole Jonny Kalstad, Landsbyen Næringshage: ”Vi arbetar för ökad beställningskompetens för kommuner och andra offentliga inköpare i regionen för innovativa, större byggnader i trä som kan bidra till att uppnå lokala och regionala mål för bland annat klimat, energi och affärsutveckling. Men också med leverantörsutveckling genom samarbete med kunder och teknikleverantörer regionalt och internationellt.”