SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bergens grönaste kontorsbyggnad

Nyheter 2021-12-08

Under våren 2021 stod Fantoftparken färdig, Bergens mest hållbara byggnad. Byggnaden har en minskad klimatpåverkan genom stor andel egenproducerad energi och omfattande användning av massivträ. Nyligen klassades projektet som BREEAM Outstanding, miljöcertifieringens högsta nivå. Fantoftparken är det första kontorsbyggnaden i Bergen som erhåller en certifiering på den nivån.