SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioeconomy Region på EU Green Week

Nyheter 2019-05-13

Idag startar EU Green Week. Det innebär att mellan 13-17 maj sätter EU-kommissionen miljö- och klimatfrågor i fokus och att det pågår flera arrangemang runt om i Europa. Bioeconomy Region deltar på ett frukostseminarium i Bryssel om hållbar utveckling och regional utveckling.

 

Under EU Green Week kommer EU-kommissionen att lägga fokus på policy- och lagstiftningsarbetet rörande miljö- och klimatfrågor. Det kommer att ställas frågor som: är lagarna viktiga, och vilka fördelar innebär de för medborgarna? Hur kan lagarna införas på ett lyckat sätt? Vart felar det? Hur kan vi komma vidare från att veta att intressenterna måste ta ägandeskap av dessa lagar och faktiskt få saker att hända i praktiken? Och viktigast av allt, hur kan EU underlätta processen och se till att medborgarnas röster hörs?

 

EU Green Week 2019 omfattar evenemang i hela Europa och mynnar ut i ett toppmöte i Bryssel den 15-17 maj. Avslutningen av den gröna veckan kommer att äga rum i slutet av Brysselkonferensen och kommer att visa de politiska slutsatserna från veckan.

 

Bioeconomy Region på plats i Bryssel

Den 15 maj deltar Erik Lagethon från Oppland Fylke och projektet Bioeconomy Region på ett frukostseminarium i Bryssel. Där kommer Erik att synliggöra hur Oppland jobbar för bygga en region i samklang med rådande mål för hållbar utveckling. Oppland är en av de kommuner och fylken i Inre Skandinavien som jobbar med att implementera de globala hållbarhetsmålen i sina regionala planer. Erik kommer också att lyfta rådande utmaningar och samla på sig goda idéer inför fylkets och Bioeconomy Regions fortsatta arbete.

 

Frukostseminariet, som hålls på Osloregionens kontor i Bryssel, belyser bland anat vikten av att hitta balans i sin strävan mot de sjutton globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Att se helheten och undvika fallgropar som att fokusera på enbart några få mål på bekostnad av andra. Frukosten lyfter också hur politik, näringsliv och civilsamhället måste samverka för att nå målen utan att göra avkall på tillväxt. Målet med träffen är att diskutera målen och lära av varandra, samt visa upp verktyg och goda exempel som kan hjälpa till att implementera och övervaka hållbarhetsmålen.

 

Andra deltagare är Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Region Värmland och Flamländska regionen i Belgien.

 

Mer information och livestreaming

Vill du ta del av det som diskuteras på frukosten? Då kan du titta på livesteamingen som kommer att ske via Osloregionens Facebooksida. Använd följande länk:
Osloregionens Europakontor

 

Läs mer om EU Green Week på www.eugreenweek.eu