SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioekonomiriksdagen med fokus på biomassans klimatnytta

Nyheter 2019-11-05

24-25 oktober hölls Bioekonomiriksdagen i Göteborg. En konferens för alla som är intresserade av hållbara, biobaserade produkter och innovationer. The Bioeconomy Region var med för att samla kunskap och dra sitt strå till den bioekonomiska stacken.

 

Varje år samlar Bioekonomiriksdagen ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn. Årets konferens var på Chalmers i Göteborg och gav deltagarna en djupdykning inom möjligheterna med biomassa från hav och land.

 

Från vänster: Madeleine Sæther, Akershus fylkeskommune, Gunnar Hellerström, Paper Province, Dag Hallén, Region Värmland och Paula Holst, Region Värmland, var några av de från projektet som minglade i montern.

 

Den röda tråden var klimat och hållbarhet och hur biomassa kan göra nytta inom en rad olika branscher som exempelvis bygg och transport. Arrangemanget är också en plattform för erfarenhetsutbyte och för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar.

 

2018 var The Bioeconomy Region en av arrangörerna av Bioekonomiriksdagen, då konferensen hölls i Karlstad. I år medverkade projektet som utställare och representerades av bland andra projektdeltagarna Gunnar Hellerström från Paper Province och Erik Lagethon från Oppland Fylkeskommune. Vi frågade dem varför det är viktigt att engagera sig i dagar som dessa.

Varför deltog du på Bioekonomiriksdagen?

Gunnar Hellerström: Bioekonomiriksdagen är ett bra forum för att sprida kännedom om att vi samarbetar i Norge och Sverige inom skoglig bioekonomi. Man lär sig mycket också. Till exempel från de kunniga riksdagspolitikerna som talar om hållbarhet.

 

Erik Lagethon: Detta är en nationell arena för bioekonomi i Sverige. Som norsk deltagare i The Bioeconomy Region får jag nödvändig kunskap om diskussioner och utmaningar som råder hos våra projektpartners. Det ger också en inblick i EU-aktuella frågor knutna till bioekonomi.

Vilka lärdomar tar du särskilt med dig från dagarna?

Gunnar Hellerström: Att politik och näringsliv arbetar parallellt för att öka genomslaget för bioekonomin. Vi lokalt, i våra län och fylken, sitter på en jättepotential vad gäller produkter och tjänster när vi skall växla till ett hållbart samhälle.

 

Erik Lagethon: Tillgången på biomassa är viktig och mycket relevant. Vi har inte tillräckligt med råmaterial för alla goda ändamål. Vi måste se till att vår bioekonomi är hållbar och inte gör slut på resurserna.

 

Det är viktigt att initiativ och strategier följs upp med budgetar och konkreta instrument. Gå från ord till handling. Också är det viktigt att vi arbetar med attitydbaserad innovation och inte bara teknologisk innovation. Vi måste skapa marknaderna.