SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioexpress hjälper företag snabbare ut på marknaden

Nyheter 2019-02-17

Den som har en idé som bidrar till en hållbar värld kan få en genväg ut på marknaden genom Bioexpress. Ett program som kopplar ihop skogsbaserade innovationer med entreprenörerna som kan få dem att slå på marknaden.

 

En av aktörerna i projektet «The Bioeconomy Region» är det världsledande klustret inom skoglig bioekonomi Paper Province. Här finns både kunskap och kontakter som en innovatör kan behöva för att nå ut med sin affärsidé. En av Paper Province program som «The Bioeconomy Region» kan erbjuda dig kallas Bioexpress, en metod som kopplar ihop klimatsmarta idéer med driftiga entreprenörer.

 

Brådskande utmaningar kräver snabba metoder

Samhället tacklas med utmaningar som kräver nya produkter och tjänster. Lösningar som använder förnybara resurser och bidrar till att nå miljömålen, lokalt och globalt.

 

– Eftersom vi inte har någon tid att förlora gäller det att innovationssystemen är snabba och flexibla, så att inte idéerna fastnar i byrålådan utan verkligen kommer ut på marknaden där de gör nytta.

 

Det säger Gunnar Hellerström, projektledare och innovationsrådgivare på Paper Province, samt projektmedlem i «The Bioeconomy Region».

 

– Bioexpress är designat för snabba resultat. Steget från idé till affär ska inte kännas stort och krångligt att ta och innovatörerna och entreprenörerna som deltar får en trygg och effektiv väg in på marknaden.

 

Processen är uppbyggd på ett beprövat ramverk och snabbas på genom att rådgivarna och kontaktnätet finns på plats redan från start, både på den svenska och norska sidan.

 

Känna sig för

Bioexpress-tiden används till att testa innovationens attraktionskraft och hitta ett samarbete som passar alla parter. Prospektet startas upp, bemannas, verifieras, får relevanta kontakter och arbetar med fortsatt finansiering. Om allt klaffar kan det vara läge att starta ett företag, men det sker i så fall efter Bioexpress-perioden.

 

Exempel på framgång

Drinor är ett företag som kommit till tack vare Bioexpress. Innovationen, en flisavvattningspress som spar energi och transporter för industrier, levererades till kund för första gången 2017.

 

– Vi fick möjligheten att skarpt testa affärsidén och innovationen mot marknaden där vi fann ett stort intresse. När Bioexpress-fasen var avslutad hade vi en utarbetad affärsplan, finansieringsstrategi och avsiktsförklaring med första kunden. Det hade inte varit möjligt utan Bioexpress och processen gav liv åt ett nytt bolag med en internationell marknad, baserad i Karlstad, säger Carl Romlin och Alexander Thelander som bemannade Bioexpress-projektet, numer anställda på Drinor.

 

Carl Romlin och Alexander Thelander är anställda på företaget Drinor som kom till med hjälp av programmet Bioexpress.