SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Case: Från sågspån till biokol och biogas

Case 2021-12-13

Case: Från sågspån till biokol 

 

Det finns en stor och ökande efterfrågan på grönt stål och gröna legeringar. Därför har projektet genom fokusområdet ”Innovationer från skogen” initierat ett spännande samarbete mellan aktörer inom skogsbranschen och stålindustrin. 

 

Sågspån är en restprodukt som går att förädla biokol, vilket i sin tur används som elektroder och för reduktion i ståltillverkningen. Dessutom bildas en stor mängd biogas vid biokolstillverkningen som stålindustrin vill använda som bränsle istället för naturgas. 

 

Thomas Bajer från IUC Dalarna är ansvarig för delområdet ”Restströmmar” i Bioeconomy Regions in Scandinavia och har kopplat samman aktörer inom skogsindustrin och stålindustrin genom att använda projektets stora gemensamma nätverk. 

 

Genom att hitta ett nytt sätt att använda restprodukter som sågspån, öppnar sig nya affärsmöjligheter för små- och medelstora företag som Vow Industrier i Norge och Bioshare i Sverige. Det gör också att sågverk kan öka värdet på sina restprodukter och få en mer förutsägbar avkastning över tid, jämfört med att använda det blöta spånet för exempelvis uppvärmning.

Vill du veta mer om området restströmmar? Kontakta gärna Thomas Bajer!