SV / EN / NO
Bioeconomy Region

DE GÖR FÖRPACKNINGSREVOLUTION

Nyheter 2021-01-11

Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart. Det visar en studie från Karlstads universitet. Forskningen visar att livsmedel som förpackas bättre och är lättare att äta upp är bättre för klimatet – även om mer förpackningsmaterial används.

 

Förpackningar målas ofta upp som en stor miljöbov, men är nödvändiga för att transportera och skydda maten. Vi borde i stället fokusera på att förpacka maten så att mindre mat slängs då matsvinnet har större påverkan på klimatet, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och ansvarig för en studie som genomförts av forskare vid Karlstads universitet och forskningsinstitutet RISE.

 

Studiens syfte är att svara på varför konsumenter slänger olika typer av livsmedel och vilken roll förpackningen har. Resultatet visade att förpackningens utformning spelar större roll än vad tidigare forskning visat.

 

Helén Williams. Foto: Linda Fridberg

 

OSÄKERHET KRING DATUMMÄRKNING
Forskningen visar även att konsumenters osäkerhet kring datummärkning och livsmedels hållbarhet är en stor bidragande faktor till att mat slängs innan den är förstörd. Produkter med lång hållbarhet som förkortas avsevärt vid bruten förpackning slängdes ofta i hushållen med mat kvar i. Exempelvis såser, tomatprodukter och oliver då förpackningen innehöll för stor mängd och osäkerheten kring hållbarheten var stor.

 

EN TREDJEDEL AV KLIMATPÅVERKAN
Viktiga förpackningsfunktioner som behöver utvecklas, enligt forskarna, är att minska osäkerheten kring datummärkning och hållbarhet, samt anpassa fler förpackningar till konsumenternas behov så att de inte lockas att köpa mer mat än de hinner äta upp.

 

Världens livsmedelsproduktion står i dag för en tredjedel av klimatpåverkan. Att utveckla förpackningar som gör att vi slänger mindre mat är nödvändigt för att vi ska kunna nå de globala klimatmålen. I detta arbete behöver livsmedels- och förpackningsbranschen ta ett större ansvar i att skapa en förståelse för konsumenternas behov och beteende, säger Helén Williams.

 

FORSKNING KRING FÖRPACKNINGARS BARRIÄRER
Förutom forskning kring förpackningar för hållbar utveckling finns en mängd andra forskargrupper på Karlstads universitet. Pro2BE är en forskningsmiljö som fokuserar på omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och miljövänliga förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin.

 

Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, är en av forskarna. 2019 tilldelades han Paper Province Award för sitt mångåriga arbete med att bygga upp en forskningsmiljö inom fiberbaserade processer och  produkter. Forskningen handlar framförallt om förpackningar och förnyelsebara barriärer, alltså den skyddande ytan närmast livsmedlet i förpackningar. Målet med forskningen är att bidra till minskade koldioxidutsläpp, minskat plastavfall, minskat matsvinn och effektiva produktionsprocesser.

 

Lars Järnström. Foto: Linn Malmén

 

INTERNATIONELLT FORSKARCENTER
Lars Järnström är även en av forskarna på Paper Surface Center, ett framstående internationellt forskarcenter på Karlstads universitet, vars mål är att skapa bättre, miljövänligare och mer funktionella ytor på papper och kartong. Centret bildades eftersom ledande kompetens inom ytbehandling och förpackningsteknik finns i regionen. Centret satsar på befintliga processer samt radikalt nya funktioner, material och processer.

"DEN LEDANDE REGIONEN INOM SKOGLIG BIOEKONOMI - FÖR EN MER HÅLLBAR FRAMTID"

Bioeconomy Region är redan idag en ledande region inom skoglig bioekonomi. Men vi drömmer större än så. Vi vill se vår region växa och bli större. Vi vill bli fler aktörer som driver utvecklingen framåt. Och vi vill bli en ännu starkare region där affärer och arbetstillfällen blomstrar med hjälp av naturen. Dessutom har vi ambitioner att nå ut till resten av världen och att inspirera och vägleda andra till samma sak.