SV / EN / NO
Bioeconomy Region

"Förpackningar har på många sätt ett oförtjänt dåligt rykte"

Nyheter 2019-07-01

The Bioeconomy Region samlar ett antal projektpartners som vill bidra till den bioekonomiska omställningen i regionen. Emballasjeforeningen är en av dem. Kari Bunes är direktör och tycker att förpackningsindustrin inte bör betraktas som ett hinder i klimatfrågan utan som en möjliggörare.

 

Kari Bunes menar att förpackningar har ett oförtjänt rykte med tanke på att de spelar en så stor roll i en cirkulär värdekedja.

Kari Bunes, direktör för  Emballasjeforeningen, anser att aktöerna i förpackningsvärdekedjan befinner sig i en spännande tid. Hon säger också att den offentliga debatten bör se på förpackningar som en möjliggörare i den miljövänliga och cirkulära ekonomin, inte som ett hinder.

 

Emballasjeforeningen är en intresseorganisation som vänder sig till alla företag som i sin verksamhet använder eller producerar förpackningar och som inser att de utmaningar branschen står inför på bästa sätt kan lösas gemensamt.

 

Återanvändning av resurser måste prioriteras

 

– Jag har alltid tyckt att förpackningar är spännande – men det är speciellt spännande just nu. Värdekedjans aktörer står inför en rad utmaningar, men också intressanta möjligheter.

 

– Miljöaspekten har fått ökad uppmärksamhet, och återanvändning av resurser måste prioriteras. Kort sagt, vi måste bli bättre på att materialåtervinna förpackningar och i större utsträckning använda återvunnet material i nya förpackningar.

 

I en tid när det är viktigt att vara rädd om resurserna, berättar Kari att hon märker att många aktörer är engagerade och intresserade av att hitta bra lösningar.

 

– Vi i Emballasjeforeningen upplever att aktörerna är framåtsträvande. Både tillverkare och konsumenter är proaktiva och uttrycker vill gå i en mer hållbar riktning. Alla håller med om att de inte vill ha plast som skräpar ner i naturen och att det lönar sig att tänka mer cirkulärt.

 

– Utmaningen är att hitta vad som egentligen är de bästa lösningarna för Norge.

 

Nytt forum ska hitta norska lösningar

 

EU:s mål är att alla plastförpackningar ska kunna återvinnas innan år 2030. Samtidigt måste mängden engångsplast och mikroplast minskas. I kölvattnet kommer det förmodligen också att finnas direktiv med nationella mål för att minska negativa miljöeffekter från plast.

 

Kari säger att Emballasjeforeningen har skapat “Forum for sirkulær plastemballasje”. Forumet leds av Ellen Behrens, VP Sustainability på Orkla, och ska jobba fram en färdplan för cirkulära plastförpackningsflöden.

 

– Det är inte själva plasten som är problemet. Problemet är att plast hamnar på platser där den inte hör hemma. I forumet för cirkulär plastförpackning arbetar vi för att hitta lösningar på hur plast kan stanna kvar i kretsloppet och bort från havet, skogen och den norska naturen.

 

– Den färdplan som vi förbereder kommer att identifiera vilka åtgärder som måste vidtas innan alla plastförpackningar i Norge kan återvinnas och återanvändas. Vårt mål är att planen ska användas av näringsliv, myndigheter och konsumenter.

 

Förpackningar – hjälpmedel, inte skurk

 

Samtidigt som plastdebatten når nya höjder i den offentliga debatten betonar Kari att hon önskar större tonvikt på miljöfördelarna som förpackarna bidrar med.

 

– På många sätt har förpackningarna fått oförtjänt dåligt rykte. Dagens debatter präglas av fokus på själva förpackningen. I mina ögon förtjänar debatten fler nyanser än så. Förpackningarna är viktiga för att kunna bevara en produkt från produktion, genom logistik och transport, och hem till konsumenten.

 

– När produkten öppnas förväntar sig konsumenten att den är lika hel och lika hållbar som ens förväntningar. Förpackningens viktiga uppgift, oavsett om den är tillverkad av plast eller inte, är alltför osynlig i dagens debatt. Mer kunskap om förpackningar måste framhävas, och där har alla vi i värdekedjan ett jobb att göra.