SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Framtidens byggnader är gjorda av trä

Nyheter 2019-09-20

Knock on Wood visade att intresset för träbyggnation är enormt. Träbyggkonferensen i Karlstad var fylld till sista plats och blev en dag där branschen fick dela erfarenheter och knyta viktiga kontakter.

 

– Vi har bara sett början. Träbyggandet kommer att explodera på sikt, sa Sam Carlson på Peab.

 

Trä är ett förnybart material som kan bidra till att byggbranschen når sina klimatmål. Men för att nya byggmaterial som korslimmat trä ska kunna konkurrera med traditionella metoder behövs ökad kunskap och bättre samverkan. Därför bjöd The Bioeconomy Region tillsammans med bland andra Stora Enso in till en stor branschträff den 12 september.

 

På Knock on Wood delade beställare, entreprenörer, leverantörer, politiker och tjänstemänmed sig av erfarenheter och kunskap. Alla med det gemensamma syftet att få fartpå träbyggandet.

Krister Harnesk, Moelven.

 

– Det är högintressant med träbyggnation. Jag vill höra vart branschen är på väg och det är bra att knyta kontakter, sa konferensbesökaren Krister Harnesk, försäljningschef på Moelven.

Tänk trä!

Många föreläsare tog upp hur viktigt det är att ha med trätänket redan i planeringsstadiet. Peab tog förskolan Lotsen i Karlstad och Södra skolan i Grums som exempel. Båda projekten har haft en byggherre som bestämt sig för trä redan från början.

 

– Ofta är det fullt fokus på traditionellt byggande med stål och betong och en alternativ träkalkyl som man inte lägger lika mycket tid och energi på görs vid sidan av. Det sinkar branschen, sa Sam Carlson, arbetschef på Peab.

Bättre tillgång på korslimmat trä

Leverantörernas investeringar i fabriker för korslimmat trä lyftes fram som en viktig möjliggörare. Exempelvis Stora Ensos nya träfabrik i Grums som är en av världens största och modernaste med en årskapacitet som räcker till cirka 4 500 normalstora lägenheter.

 

– Nu kan vi köpa en hel vägg på en gång och inte som tidigare i småbitar från Baltikum. Och vi har bara sett början! Träbyggandet kommer att explodera på sikt, sa Sam Carlson.

Ekonomiskt och klimatmässigt hållbart

Norges största trähusentreprenör Veidekke bygger en ny stadsdel i Hagastaden i Stockholm och ska bevisa att det är ekonomiskt hållbart att bygga stora projekt i trä.

 

Anna Ervast Öberg, Veidekke.

– Det är ett lätt material, det går snabbare att bygga med och kräver mindre transporter. I Hagastaden har vi tunnlar i marken, det är extremt trångt och här bor och jobbar massor med människor. Genom att vi bygger med trä klarar vi av att hålla maximal vikt. Det skulle inte gå att bygga med något annat material, sa Anna Ervast Öberg, projektutvecklare på Veidekke.

 

– Det är spännande med trä. Jag är nyfiken och vill veta hur tankegångarna går, vad har byggts, vad är på gång och vilken teknik finns? Jag vill ta reda på om det är ett material som passar även för oss. Miljöaspekterna blir ju allt viktigare, sa publikdeltagen Sophie Gutenbrunner Haag som jobbar som lokalplanerare/projektledare på Regionfastigheter, Region Värmland.

 

– Jag är här för att höra hur utvecklingen går när det gäller att bygga med produkter från skogen. Det handlar om miljövärdet, sa Tobias Söderbom Olsson, projektledare på nystartade Wood Tube.

 

Tobias Söderbom Olsson och Kurt Härdig, Wood Tube.

Wood Tube var också på plats för att visa upp sin innovation – pappersreglar som kan ersätta plåtreglar i ickebärande innerväggar.

Framtidsyrke

Bland deltagarna fanns också framtidens arbetskraft i form av gymnasieelever från bygg- och anläggningsprogrammet i Säffle.

 

–Vi är här för att utvecklas och lyssna på experter och för att veta hur det blir i framtiden. Det handlar om vårt yrke, sa Zaman Mohammadi.

 

Mohammad Moradi och Zaman Mohammadi, läser bygg- och anläggning på Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

– Det finns många fördelar med trä, det är billigt och går fortare att jobba med än andra material och vi behöver inte importera virket – det finns här, sa Mohammad Moradi. 

Ny konferens i februari

Alla som medverkade på konferensen pratade om hur viktigt det är med samverkan i branschen för att göra träbyggandet till ny industristandard.

 

– Det håller vi med om och anordnar därför en ännu större träff på samma tema i februari nästa år, säger Helene Vogelmann, som jobbar med träbyggnadsfrågor i The Bioeconomy Region-projektet.

 

Var du inte på plats? Då kan du titta på alla föredrag här >