SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Från skog till marknad

Nyheter 2020-12-04

Framtidens klimatsmarta produkter härstammar från skogen och i vår region finns såväl hållbart skogsbruk som muskler som ser till att innovationerna når ut på marknaden. I The Bioeconomy Region-projektet finns några av de starkaste drivkrafterna i både Sverige och Norge.

 

KJELLER INNOVASJON

Kjeller Innovasjon är en av Norges ledande innovationsmiljöer. I mer än 20 år har de skapat värden från forskning och tagit idéer vidare till växande företag. Målet är att utveckla dem som tillhandahåller teknik och lösningar som det hållbara samhället behöver. Kjeller Innovasjon driver en inkubator på Kjeller och en i Ås, som stöder entreprenörer i tidiga stadier och är en aktiv drivkraft hela vägen till marknaden.

 

Arcts planeringsverktyg är en av många idéer som fått hjälp av Kjeller Innovasjon.

Från vänster: Karin Berentsen (Arct) och Nils Haga. Foto: Kjeller Innovasjon.

Läs mer om Kjeller Innovasjon på deras hemsida

 

NYKVIST SKOGS

Svenska skogsföretaget Nyqvist Skogs har över 40 års erfarenhet inom virkeshandel, avverkning och heltäckande skogsvård.

 

Skogen är framtiden. Den är förnyelsebar och är lösningen på klimatkrisen. Tar du en passare och sätter den i Kongsvinger och drar en cirkel 20 mil runt om så har du prickat in världens bästa gran, säger vd Per Skinnargård.

 

Virket är eftertraktat och används bland annat av Rottneros, Hilmer Andersson och Bäckebrons sågverk. De sistnämnda också är projektpartner i The Bioeconomy Region-projektet.

 

 

Läs mer om Nykvist Skogs på deras hemsida

 

PAN INNOVASJON

Norska inkubatorn Pan Innovasjon hjälper entreprenörer och företag att utvecklas från idé till finansiering och kommersialisering. Fokus är på innovationer inom återvinning och cirkulär ekonomi, skogsoch träbaserad näring, jordbruk, miljöskydd, förnybar energi och gröna tjänster. Ett av företagen som fått stöd är Termowood, även de projektpartner i The Bioeconomy Region-projektet.

 

– Hade det inte varit för for Pan Innovasjon hade inte Termowood varit där vi är idag, säger Henning Thorsen, vd för Termowood och grundare av produkten TeWo.

 

Foto: Helge Stiksrud är verksamhetsansvarig på Pan Innovasjon. Bilden kommer från Jevnaker kommune.

Läs mer om Pan Innovasjon på deras hemsida

 

PROPIA

Propia finns på flera orter i Sverige och är specialister på processledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling för hållbara resultat. Genom sitt samarbete med akademin har arbetssätten en vetenskaplig grund och Propia har kunskap om hur företag ska utvecklas för att möta framtiden. Propia har varit en aktiv partner i projektet med fokus på att utveckla projektmetodik och -processer, boosta den trämekaniska värdekedjan och koppla ihop idéer med rätt industripart.

 

Foto: Lynn Dreierbakken från Propia har varit en aktiv kraft i The Bioeconomy Region-projektet. Bilden kommer från verksamt.se

Läs mer om Propia på deras hemsida