SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Hållbart företagande i Värmland – Seminarieserie

Seminarium 2022-04-05

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

 

Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning, under seminarieseriens gång, med erfarna miljökonsulter. Delta i den första av tre träffar. Du kan välja ett eller flera tillfällen. Datum för kommande träffar meddelas vid första träffen.

 

TRÄFF 1 • VARFÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR?

• Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag.

• Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kundrelationer och din konkurrenskraft.

• Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

 

NÄR: 5 april 2022, klockan 15.00

VART: Vänern, Samhällsbyggnadshuset, Karlstad kommunhus

PRIS: Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)

ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

 

Kommande träffar

TRÄFF 2 • HUR JOBBAR JAG HÅLLBART?

• Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.

• Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.

• Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

 

TRÄFF 3 • HUR BLIR MITT FÖRETAG MER KONKURRENSKRAFTIGT OCH UTVECKLINGSBENÄGET?

• Det mångkulturella, agila och innovativa företaget –vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.