SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Årets grønne driftskonferanse 2019

2019-11-07

På driftskonferansen 2019 setter Grønn Byggallianse helsefremmende bygg på dagsorden. De retter søkelyset mot hvordan systemer for miljøledelse og sertifisering svarer ut mål om helsefremmende og miljøvennlige bygg i praksis. Og ikke minst kårer de årets grønne driftsteam.

 

Driftere er bærekraftshelter. Driftspersonalet sikrer at tekniske anlegg går som de skal, avdekker oppgraderingsmuligheter og sørger for gode inneklima i byggene våre. Uten optimal drift slites et bygg raskere, innemiljø blir dårlig og ansattes produktivitet kan bli skadelidende.

Drifterne er ofte ansvarlige for å følge opp sertifiserings- og miljøledelsessystemer i det daglige, som de sjelden selv har valgt. Det krever kompetanse.

På driftskonferansen får du som drifter en introduksjon til de ulike systemene for sertifisering og miljøledelse for bygg i det norske markedet.

I tillegg får du innsikt i nøkkelen for bygg som er bra for både helsa, miljøet og lommeboka. Verktøyet «Grønn eiendomsdrift» handler om miljøriktig drift av bygninger.

På konferansen kan du møte og utveksle erfaringer med driftere fra Grønn Byggallianses medlemsorganisasjoner.

 

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele verdikjeden innen bygg- og eiendom kan være medlem.

DATO & TID

7. november 2019, kl. 09.00-15.00

STEDER

Landbrukskvartalet, Schweigaards gate 34c, 0191 Oslo