SV / EN / NO
Bioeconomy Region

 Bærekraftige kommunale bygg 

Seminarium 2022-04-04

Velkommen til seminar med fokus på bærekraftige kommunale bygg og befaring på ANNO Dokumentasjonsbygg og Ydalirskole-barnehage

Når: Mandag 4. april kl. 10:00 –ca. 14.30

Hvor: TretorgetAS, Terningen Arena Innovasjonspark, Hamarvegen 112, 2406 Elverum

 

Program

Kl.10.00Oppmøte hos TretorgetAS, Terningen Arena Innovasjonspark, Hamarvegen 112, 2406 Elverum.

Informasjon om Tretorgetv/ Ola Rostad

 

Informasjon om prosessen «Trestrategien» i Elverum kommune v/ Erik Stenhammerlandbruks/skogsjef i Elverum kommune

Informasjon om trebyggerii Elverum kommune v/ Hans Erik Skari      

Hvordan løse utfordringene i et byggeprosjekt for å nå de kravene som ligger i vedtakene? 

Dialog mellom næringshagene og andre om utfordringene for SMB`ene

 

Kl.11.30 Lunch

 

Kl.12.15  Glomdalsmuseet, Museumsveien 15, 2406 Elverum

Omvisning i ANNO sitt nye Dokumentasjonsmagasin, v/ seksjonsleder og magasinforvalter Toril C. SkaaraasHofseth 95745876 og seksjonsleder under bygging fra ANNO Espen Skjærbakken 

 

KL.13.30 –Ydalirskole, Granittvegen 4, 2413 Elverum

Omvisning på Ydalirskole –Barnehage v/ Rektor Monica Bekkelien 

Interreg prosjektet The BioeconomyRegion, iNNVisammen med Sør-Hedmark Næringshage AS er arrangør. Når større offentlige bygg skal bygges, ønsker man at lokalt næringsliv skal delta aktivt.

 

Påmelding innen 31. mars til: wenche@tretorget.no