SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bærekraftsmål for trevarebransjen

Webinar 2022-02-17

Norske Trevarer inviterer til et webinar om FNs bærekraftsmål og hvordan norsk trevarebransje bidrar til å nå målene. Webinaret er gratis og åpent for alle.

 

FN la i 2016 frem 17 mål – brutt ned på 169 delmål – om hvordan verdenssamfunnet kunne bli bærekraftig. Norske trevarer har gått gjennom FNs bærekraftsmål og sett på hvor det er bransjen bidrar aktivt til å nå målene. Dette er ett skritt i retning av å bli Norges mest bærekraftige bransje.

 

Dette webinaret gir deg oversikt over:

  • Hva FNs bærekraftsmål er
  • Hvor norsk trevarebransje bidrar til å nå målene
  • Hvordan du kan jobbe med målene på egenhånd
  • Hvorfor skal du delta?
  • Bærekraft er viktig, lær om kjernen i bærekraftsarbeidet
  • Ruste bedriften for å rapportere på bærekraft når kunder eller myndigheter krever det
  • Bærekraft selger – bruk bærekraftsmålene i kommunikasjon med kunder for å fortelle hvor dere bidrar

 

Dette er første webinar i en serie med flere webinarer om bærekraft fra Norske Trevarer. I løpet av våren vil det også holdes lokalforeningsmøter der det vil settes av tid til å jobbe med bærekraft. Før workshopen vil det også holdes et webinar om hvilke krav som kommer til bærekraft.