SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bygga med trä som klimatåtgärd

Seminarium 2019-05-08

Att nyttja trä till bärande konstruktioner inom bygg kan ge stora klimatvinster och dessutom skapa en marknad för ökad regional produktion av byggelement i trä. Därför kommer det också att finnas mål och krav för ökad konstruktion med klimatvänliga material i framtiden. Vid frukostmötet ges en översikt över temat och i två parallella seminarier går vi in i det mer på djupet. Arrangemanget är ett samarbete mellan Interreg-projektet rethink wood! och Klima Østfold.

Onsdag den 8 maj 2019. INSPIRIA Science Center, Sarpsborg

 

Program:

08:00 – 08:30 – Registrering og frokost

08:30 – 09:45

• Introduksjon, Siv Jacobsen, Fylkesvaraordfører

• Materialvalg på ulike plannivåer, Bjørn Lier, Trebruk

• Klimaeffekt og potensiell gevinst i byggebransjen, Bård Solem, Eggen Arkitekter

• Still krav og krev dokumentasjon – det er mulig, Eivind Selvig, Civitas

• Spørsmål og svar

 

Ämnesseminarium 10:00 – 12:00, gemensam lunch 12:00

 

Fördjupande seminarie A:
Fra kommuner til kommuner: Erfaringer med massivtrebygg. Halden, Hobøl og Rakkestad fikk midler fra miljødirektoratet til merkostnader ved prosjektering av massivtrebygg. Nå deler de og en entreprenør erfaringene.

Program:

• Klimasats-prosjektet og dagens Klimasatskriterier

• Erfaringene fra A til Å, bl.a.

• FAQ om fordeler, utfordringer og gode løsninger

• Krav i konkurransene og erfaringer • Kompetansedager med speed dating • Betraktninger fra totalentreprenør til kommune: Hva er bra, hva kan forbedres?

Målgrupp:

Kommuners fastighets- utvecklingsavdelningar, klimatpådrivare och inköpare som bistår i byggnadsupphandlingar.

 

Fördjupande seminarie B:

Materialvalg som del av tiltakene mot lavutslippssamfunnet. Hva kan utbyggere, entreprenører og byggmestere forvente av krav og rammer framover.

Program:

• Bærekraftige materialvalg og gevinst ved bruk av tre, Bård Solem, Eggen Arkitekter

• Hvordan kan byggherrer, entreprenører og byggmestere dokumentere miljøeffektene av å bygge med tre, Eivind Selvig, Civitas

• Samfunnsutvikling og fortetting i Fredrikstad, Espen Eggen, Fredrikstad kommune

• Våre strategier for klima- og miljøvennlige materialvalg, Kjersti Folvik, Aspelin Ramm

• Klima- og miljøambisjoner i Værste eiendom, Trond Delbekk, Værste eiendom

Målgrupp: Privata byggare, entreprenörer och byggmästare