SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Digitalisering av byggenæringen

Konferens 2019-06-06

Bygg- och anläggningsverksamheten är en av Norges största yrkesområden. Däremot har inte digitaliseringen inom området kommit upp i den förväntade nivån. Men med en stadig förändring i villkorsförhållanden, standarder och digitala verktyg står branschen nu inför en ny digital revolution.

 

Under konferensen kommer det att belysas hur IT och teknologi kan bidra till att verksamheten når sina mål, och samtidigt ta en internationell position i en marknad med ständigt ökande konkurrens. Miljö, logistik, infrastruktur och projektstyrning är alla nyckelord som ska ligga till grund för nästa generations byggnäring.