SV / EN / NO
Bioeconomy Region

People and network matter

Konferens 2019-03-27

Omställningen av samhällsekonomin till en bioekonomi kräver ett förändrat ramverk på regional och nationell nivå, med platsbaserad kunskap som bas. På konferensen ”People and networks matter – Enabling Sustainable Bioeconomy Transition” vill arrangörerna öka förståelsen för den roll som människor och nätverk spelar för omställningen till bioekonomi. Konferensen anordnas av Karlstads universitet och Paper Province är en av flera samarbetspartners.

 

Vill du mötas, få möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med praktiker, beslutsfattare och forskare? Vill du reflektera kring och bidra till utveckling av en gemensam strategi för en smidig omställning till en biobaserad ekonomi i de nordiska länderna? Önskar du även få veta mer om framgångsrika exempel? Då är detta rätt konferens för dig!

 

Här får du möjlighet att nätverka – träffa företagare, forskare, beslutsfattare och sakkunniga, som alla arbetar med frågor kring omställning för en hållbar bioekonomi.

 

Bland konferensens talare finns Dr. Gabriel Henrique Lui, Coordinator of Forest Economy Department, Federal Ministry of Environment Brazil och Professor Pekka Leskinen, Head of Bioeconomy Programme, European Forest Institute.

 

Konferensen är på engelska. Mer information, program och länk till anmälan finns på konferensens engelska webbsida.

 

NÄR: 27-28 mars
VART: Karlstads universitet
KOSTNAD:  2 300 kr (exl moms)
ANMÄLAN: Via Karlstads universitet senast 27 februari

 

Konferensen är samarbete mellan Nordregio, CRS – Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet, UIO TIK – Centre for Technology, Innovation and Culture vid Universitetet i Oslo, LUKE – Natural Resources Institute Finland samt NIBIO – Norsk Institutt for Bioekonomi.