SV / EN / NO
Bioeconomy Region

DIGITALT FORUM FÖR BIOEKONOMI 2020

Konferens 2020-04-21

Den 21 april arrangerar Skogsindustrierna Forum för Bioekonomi. Med respekt för det rådande världsläget hålls årets forum i livesänd upplaga.

 

Programmet, en 90 minuter lång sändning, leds av Niklas Ekdal, erfaren journalist, programledare och författare. Tillsammans med paneldeltagarna och frågor från åhörarna lyfts högaktuella ämnen för den cirkulära bioekonomins möjligheter och utmaningar när Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.

PROGRAMMET I KORTHET

Coronapandemins effekter på skogsnäringen
Paneldebatt med företrädare från politiken och näringen.

 

The European Green Deal
The European Green Deal, den gröna given som den kallas på svenska, är ett av EU-kommissionens flaggskepsinitiativ. Den ska bidra till grön tillväxt, sörja för att vi ställer om samhället och säkerställa att alla är med på tåget. Den europeiska gröna given bör skapa möjligheter för svensk skogsnäring, men kommer också att innebära risker. Vi diskuterar med insatta svenska röster med stark förankring i EU-politikens inre kärna.

 

Aktuella skogsfrågor och Skogsutredningen
Resultat från en undersökning om svenska folkets syn på skogen följs upp av en diskussion kring skogens viktiga roll i klimatomställningen och de målkonflikter som behöver hanteras. Vi får också ta del av insikter från den pågående Skogsutredningen.

 

Givetvis kommer du som deltagare få möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen via länk. Ta chansen att delta i en digital konferens fylld med insikter, interaktivitet och mycket energi!

 

Du kan säkra din plats redan idag.
Välkommen med din anmälan!

 

DATUM: Tisdag 21 april 2020

TID: Kl. 10.00–11.30 (streamad livesänding)

PLATS: Online. Alla anmälda deltagare får en länk till konferensen via mail.

KOSTNAD: Ditt deltagande är kostnadsfritt.