SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Forum för bioekonomi 2021

Konferens 2021-04-20

Den 20 april är det dags för årets upplaga av Forum för Bioekonomi – en del av Skogsnäringsveckan 2021. Ett tillfälle då skogsnäringen, politiker och beslutsfattare diskuterar den cirkulära bioekonomins möjligheter och utmaningar.

 

Hållbarhet är temat för året
Att de tre hållbarhetsdimensionerna är beroende av varandra betyder att vi inte kan fokusera på bara en av dem. Samtliga; den sociala, ekonomiska och den ekologiska, behövs för en hållbar utveckling. Med detta som utgångspunkt kommer deltagarna i år att fördjupa sig i ämnena hållbar konsumtionen och hållbart skogsbruk. Hur påverkas och bidrar företag, medborgare och beslutsfattare?

 

Konferensen bjuder på kunskap, framtidsspaningar och debatter. Nytt för i år är att deltagarna ges möjlighet att välja ett fördjupningspass – antingen med fokus på konsumtion eller på skogsbruk.