SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Från avfall till värdefulla resurser - Övergången till cirkulär bioekonomi

Konferens 2019-06-13

Organiskt avfall och andra restprodukter från biobaserade industrier och hushållen ökar värdet i dagens ekonomi. Ämnen som länge representerade en kostnad blir nu en värdefull resurs. Att utnyttja den fulla potentialen hos dessa resurser kräver ökad innovation och systemförändringar samt bättre reglering och förvaltning – med andra ord en övergång till en hållbar bioekonomi. Denna övergång har varit på agendan i politik, akademin och näringslivet runt om i världen. Utvecklingen av hållbar bioekonomi anses vara avgörande av flera skäl: behovet av en hållbar användning av resurser, den växande efterfrågan på livsmedel, material och energi och behovet av att frånkoppla mervärde för miljön.

 

För att markera avslutningen av SusValueWaste bjuder in till en heldagskonferens om möjligheter och utmaningar i övergången till en hållbar och cirkulär bioekonomi.

 

Du kommer att delta i diskussioner om forskningsresultat rörande huruvida företag förnyat sig för att använda restprodukter, hur de nordiska länderna styr och reglerar övergången till en cirkulär bioekonomi och det kommer att hållas paneldiskussioner med representanter från industrin och regeringen om vägen framåt.

 

Programmet innehåller också lanseringen av boken: «Från avfall till värde: Valoriseringsvägar för organiska avfallsströmmar i cirkulära bioekonomier»

 

Tid: Torsdag 13 juni, kl. 10:00 – 17:00  

Plats: NIFU:s lokaler på Tøyen i Oslo