SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Frokostwebinar om höye leilighetsbygg

Webinar 2021-10-28

Økende bevissthet rundt miljøvennlige løsninger gjør at byggherrer og boligutviklere ser på mulighetene for å bruke konstruktivt tre også i høye bygg. For leilighetsbygg over fire etasjer er det en del krav som skal oppfylles når det gjelder branntekniske forhold. I tillegg er det strenge krav til forhold omkring lyd og akustikk.

 

Potensiale for å redusere klimagassutslippene i byggenæringen er stor. Årlig settes det i gang rundt 3.500 nye leilighetsprosjekter over 4 etasjer til en verdi på ca. 10,8 milliarder. For å dele kunnskap og erfaringer inviterer vi til webinar med spesiell fokus på lyd og brann i høye leilighetsbygg.

 

TID: 28. oktober 08.30 – 10.00

Sted: Digitalt på Zoom

 

08:30 – 08:35     Introduksjon og velkommen. Presentasjon av foredragsholdere, Forsker, Knut Magnar Sandland, NIBIO og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

 

08:35 – 08:55    Lyd og akustikk i leilighetsbygg over fire etasjer, Senioringeniør akustikk Alain Bradette, Sweco

 

09:00 – 09:20     Branntekniske forhold i leilighetsbygg over fire etasjer, Fagsjef brann og sikkerhet Leif Tore Isaksen, Sweco

 

09:25 – 09:55    Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo er et boligprosjekt med 160 selveier- og borettslagsleiligheter. Prosjektet er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre og skal være et forbildeprosjekt som skal redusere klimagassutslippene med 50 % innen transport, energibruk og materialbruk. Hele prosjektet skal være ferdigstilt Q4 2023.

Vi får informasjon om hele prosjektet fra regulering til ferdig prosjektering. Det vil bli spesielt fokus på hvordan de har prosjektert for å tilfredsstille brann- og lydkravene, samtidig som de har beholdt en stor andel synlig massivtre innvendig.
Partner/CEO Olav Birkenes, Birk & Co, Utbygger.

 

09:55 – 10:00     Spørsmål og oppsummering

 

10:00 – 10:15     Etterpålag for de som har tid

 

Arrangør: The Bioeconomy Regions, BYGG i TRE, Norwegian Wood Cluster med samarbeidspartnere.