SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Gjenbruk av bygg, byggematerialer og inventar

Webinar 2022-05-10

Statsbygg og Grønn Byggallianse har laget en veileder for bestilling av ombrukskartlegging før riving og rehabilitering av bygg.

 

Ombrukskartlegging før riving og rehabilitering av bygg. Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg.

 

Veilederen er et verktøy for å gi bestillere oversikt og forståelse av prosessen for ombrukskartlegging, og av ombruksrapporten som sluttleveranse. I dette webinaret gir Statsbygg deg en innføring i de viktigste grepene man kan ta i kommunen.