SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Klimavennlige anskaffelser i kommunene

Webinar 2022-04-26

Viken fylkeskommune fikk 7 millioner kroner i Klimasats-tilsagn i 2020 for å rulle ut klimarådgivning til offentlige anskaffelser i alle Viken-kommunene. I dette webinaret kan du få innsikt i hvordan fylkeskommunene og kommunene jobber, og hva som er praktisk nyttig for deg i din kommune.