SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Kommunernas möjligheter och synergier i klimatomställningen

2019-11-26

Fossilfritt Sverige och Klimatkommunerna bjuder in till en konferens om hur kommuner och regioner kan höja tempot i klimatarbetet på ett sätt som samtidigt ger invånarna en högre livskvalitet.

 

Kommuner och regioner har möjlighet att påverka både kommuninvånare och näringsliv och kan visa vägen mot ett fossilfritt samhälle. Det finns också många vinster med att genomföra åtgärder för att minska utsläppen. Det kan handla om både ekonomi, hälsa och överhuvudtaget att göra kommunen eller regionen attraktivare för både invånare och näringsliv.

 

Fossilfritt Sverige och Klimatkommunerna bjuder därför in till en konferens om hur kommuner och regioner kan höja tempot i klimatarbetet på ett sätt som samtidigt ger invånarna en högre livskvalitet. Vi lyfter konkreta exempel som fler kan ta efter med ett särskilt fokus på hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg i klimatarbetet.

 

Konferensen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är 17 november.

 

Tid: Tisdag 26 november, 10.00 – 16.00 (kaffe och registrering 9.30)

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65,  Stockholm

Websändning: www.fossilfritt-sverige.se

 

Till anmälan

 

Ur programmet:

Klimatkommunernas tiopunktslista
Handfasta tips till Sveriges kommuner
Lennart Bondesson, Maria Ivansson, Filippa Borgström, Klimatkommunerna

 

Klimatkrav i offentlig upphandling
En nyckel till industrins omställning
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

 

Räkna med synergieffekterna!
Workshop med Mikael Karlsson, miljöforskare KTH

 

Höga krav på skolmaten
Ingen motsättning mellan nyttigt, gott och klimatsmart i Södertälje
Sara Jervfors, Södertälje kommun

 

Läxor från Hoppet
Vad kan vi lära oss från upphandlingarna runt bygget av en fossilfri förskola i Göteborg?
Anders Hall, Göteborgs kommun

 

Vad gör de rätt i Helsingborg?
Leverantörsdialog, trappstegsmodell och ledarskap – strategier för förbättrad upphandling i kommunen som blivit Sveriges hållbaraste tre år i rad
Lars Thunberg, kommunalråd; Kristina Fägerskiöld, hållbarhetsstrateg inköpsenheten; Tina Appelqvist, Helsingborgshem

 

Tjänstebilsutmaningen
Nu förändras fordonsmarknaden och kommunerna kan driva på
Anna Teghammar, Västra Götalandsregionen och Sara Gripstrand, Kalmar kommun

 

Minskad trafik med samtransporter
Så blir den populära åtgärden lönsam
Olof Moen, Energikontor Sydost

 

Fossilfria persontransporter
En effektiv omställning av skolskjuts och färdtjänst
Maisa Young, Uppsala kommun