SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Konkurrensen om den svenska skogsråvaran

Webinar 2021-12-15

Under denna digitala slutkonferens presenteras resultaten av en sektorsövergripande analys från Energiforsks program Konkurrensen om den svenska skogsråvaran. Under förmiddagen kommer forskare, bransch och intresseorganisationer att ge sina perspektiv på ämnet och programmets resultat.