SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Optimerad materialåtgång och mängdning

Webinar 2022-06-16

Den senaste tidens prisökningar på material ökar pressen på byggherrarna att få en rimlig kalkyl på sina projekt. Ingående material är en betydande faktor i alla kalkyler och korrekta uppgifter är en grundförutsättning för att på ett optimalt sätt mängda och optimera materialåtgången.

 

Hur man på ett enkelt men effektivt sätt kan skapa korrekta kalkylunderlag även om man inte har detaljerade BIM-modeller att tillgå?

 

Vizcon är ett innovativt företag som bland annat arbetar för att öka precisionen och minimera tiden vid mängdning av material. Martin Grimberg kommer presentera Vizons lösning för effektiv mängdning och Fredrik Persson, Wermlandshus, kommer att presentera vilka vinster de uppnått i sin verksamhet genom att öka precisionen och effektiviteten i mängdningen.